Kursplan för Stadsbostaden

Kursplan fastställd 2023-02-13 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnHousing in an urban context
 • KurskodACE063
 • Omfattning9 Högskolepoäng
 • ÄgareTKARK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeArkitektur
 • TemaArkitekturdesignprojekt 7 hp
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 45117
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0122 Projekt, del A 7 hp
Betygsskala: UG
7 hp
  0222 Inlämningsuppgift, del B 2 hp
  Betygsskala: UG
  2 hp

   I program

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Behörighet

   Grundläggande behörighet för grundnivå
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Särskild behörighet

   Samma behörighet som det kursägande programmet.
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Kursspecifika förkunskaper

   Minst 40 hp i årskurs A1 eller motsvarande från jämförbar arkitektur- eller designutbildning. Svenska.

   Syfte

   Kursblocket ska utveckla förmågan att reflektera över lärandet genom att planera och genomföra ett projekt. Kursblocket syftar till att utveckla grundläggande kunskaper och insikter om stadsbostadens arkitektur, dess historia och utveckling, dess funktioner, typer, ekonomiska förutsättningar samt regelverk. Kursen ska ge färdighet och kunskap i bostadsgestaltning.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   Projekt, del A (7,0 hp)

   • Utveckla förmåga att relatera till olika hus- och lägenhetstyper.
   • Utveckla förmåga att gestalta bostäder med insikt om estetiska och funktionella värden avseende hustyper och rumsgestaltning.
   • Utveckla förmåga att gestalta bostäder som medger användbarhet och långsiktig hållbarhet för en mångfald av hushåll.
   • Visa förtrogenhet med myndigheternas regelverk och normer vid gestaltning av bostaden.
   • Förståelse för boendekostnader i nyproducerade bostäder.
   • Förståelse för yrkesetiska aspekter på bostadsplanering.

   Nutida arkitektur - historia teori och nutida tendenser, del B (2,0 hp)

   • Reflektera över teoriers tillämpning i bland annat bostadsprojekt.
   • Använda en repertoar av förebilder i bland annat bostadsprojekt.
   • Redogöra för kunskaper och reflexioner i skriftlig form.
   • Relatera till frågor om jämställdhet utifrån bostadsämnet.
   • Referera till nutida arkitekturs idéer i teori, historia och praxis.

   Innehåll

   I en konkret gestaltningsuppgift - ett flerbostadshus - undersöks och tränas - de teoretiska perspektiv som förmedlas genom litteratur, föreläsningar och dagskisser. Övningsuppgiften utgår från en given plats där byggande är aktuellt. Studenternas verktyg är skissarbete med och utan datorstöd.

   Centrala aspekter är: Bostadsrummet - inne och ute - med avseende på mått, funktioner, möblering, material, detaljer, omslutenhet, generalitet och ljussättning. Bostadens rumsorganisation med avseende på rumssekvenser, rörelse, flexibilitet, axialitet samt privat, halvprivat och offentligt. Lägenhetstyper, deras kvaliteter och möjligheter samt historiska utveckling.

   Organisation

   Kursen planeras och genomförs av ett lärarlag. Kursens överordnade uppgift är att gestalta delar av ett flerbostadshus med ett komplext innehåll där projekt och övningar integreras. Designprocessen kombineras med handledning och föreläsningar. Inlämnade designprojekt utvärderas och reflekteras i ett avslutande kritikmoment. Under kursen genomförs också ett litteraturseminarium, samt en studie av internationellt bostadsbyggande. Arbetena görs både individuellt och i grupp.

   Litteratur

   Meddelas i samband med kursstart.

   Examination inklusive obligatoriska moment

   För betyget godkänd krävs inlämnat och godkänt projekt, medverkan vid kritiktillfälle, genomförd studie av bostadsbyggande och deltagande i seminarie.

   Student som ej blir godkänd i kursen efter ordinarie examination ska ges möjlighet att examineras genom komplettering efter kursens slut om examinator bedömer det möjligt. Om studenten efter två försök till komplettering fortfarande inte kan godkännas får studenten läsa om kursen. Bedömning av kompletteringar sker under Chalmers omtentamensperioder. Det åligger studenten att kontrollera rapporterade studieresultat i Ladok efter varje läsperiod och att kontakta kursens examinator för instruktioner om komplettering om godkänt resultat saknas.

   Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.