Kursplan för Avancerad avloppsreningsteknik

Kursplan fastställd 2021-02-16 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnAdvanced wastewater engineering
 • KurskodACE040
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPIEE
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeSamhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 27112
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0118 Tentamen 4 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp4 hp0 hp0 hp
 • 29 Maj 2024 em J
 • 07 Okt 2023 fm J
 • 19 Aug 2024 fm J
0218 Konstruktionsövning + lab 3,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp3,5 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kandidatexamen i Samhällsbyggnadsteknik, miljöteknik eller motsvarande. Rekommenderade förkunskaper: kurser i hydraulik, hydrologi, vattenkemi, processteknik.

Syfte

Syftet med den här kursen är att ge studenterna en omfattande och fördjupad förståelse för avloppssystemet och ge färdigheter i att designa och analysera avloppsreningsverk.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Definiera de viktigaste koncepten för hela avloppssystemet från uppsamling av avloppsvatten och dagvatten till avloppsvattenrening samt förstå konsekvenserna av utsläpp till recipient.
 • Beskriva olika typer av uppsamplingssystem, både avlopps- och dagvattensystem.
 • Förstå hur avloppssystemet påverkar reningsverket.
  • Tillämpa existerande teorier för att kunna dimensionera olika typer av reningsanläggningar samt att kunna identifiera kritiska parametrar och göra lämpliga antaganden och bedömningar.
  • Förstå de mikrobiella, kemiska och fysikaliska processer som ingår i avancerad avloppsvattenrening.
  • Förklara prestandan hos avloppsreningssystem genom att analysera mätta resultat eller resultat från datorsimuleringar.
  • Förstå huvudkoncepten för ett hållbart avloppssystem.
  • Färdigheter att presentera projektuppgiften på ett professionellt sätt, både muntligt och skriftligt samt kunna kritiskt granska och diskutera en annan grupps projekt.

  Innehåll

  Kursen handlar om hela avlopssystemet från uppsamling till rening av avloppsvatten. Mer specifikt behandlar kursen:
  • Introduktion av hela avloppssystemet.
  • Analysera och dimensionera olika typer av avloppssystem och avloppsreningsprocesser.
  • Datorsimuleringsmodeller för avloppsreningsprocesser.
  • Mikrobiologi/bioteknologi, fysikaliska och kemiska processer relaterade till reningsprocesser

  Organisation

  Kursen består av ca 70 timmar, inklusive föreläsningar, räkneövningar, en konstuktionsuppgift som görs i grupp, en individuell inlämningsuppgift, ett studiebesök, en laboration och en datorsimuleringsövning.

  Obligatorisk närvaro krävs vid:

  • Datorsimuleringsövningen.
  • Studiebesöket.
  • Delar av schemalagd tid för konstruktionsuppgiften.
  • Laborationen.

  Litteratur

  Litteraturen för kursen består av:

  • Kursbok: ej bestämd.
  • Utdelat material från föreläsningar, diverse utgivet material. Detta läggs upp på kurshemsidan.

  Kompletterande litteratur

  • Kursbibliotek med en liten sampling relevanta böcker.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  För att bli godkänd på kursen krävs:
  • Godkänd skriftlig tentamen (betygsatt 3,4,5).
  • Godkänd presentation och skriftlig rapportering av konstruktionsuppgiften (G).
  • Godkänd individuell inlämningsuppgift (betygsatt 3,4,5)
  • Deltagande vid datorsimuleringsövning samt godkänd inlämning av resultaten från simuleringen.
  • Har deltagit i studiebesöket.
  • Har deltagit i samt rapporterat resultaten från laborationen.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.