E-handel

På Chalmers tekniska högskola har miljö‐ och hållbarhetsarbetet tillsammans med hållbar utveckling varit i fokus under flera decennier. Ett led i detta är att skicka order och ta emot fakturor elektroniskt. Nedan finner du de krav som gäller för upphandlade leverantörer till Chalmers tekniska högskola.

E‐handelsanslutning

Chalmers tekniska högskola använder sig av elektronisk handel med systemstödet Visma Proceedo. Det innebär att alla upphandlade ramavtal ska anslutas via Visma Proceedo och vara elektroniskt beställningsbara från avtalsstart. 2 månader innan avtalsstart ska elektronisk katalog, Punch Out eller formulär med produkter kopplas upp. Vid avtalsstart ska avtalet vara beställningsbart i Proceedo. 

Chalmers krav på format och innehåll ska följas.

Med e‐handel utbyter köpare och deras varu‐ och tjänsteleverantörer elektroniska meddelanden mellan sina respektive e‐handelssystem i enlighet med en i förväg överenskommen affärsprocess. På så sätt kan båda parter ta del av de fördelar som en automatiserad e‐handel innebär.

Anslutning till elektronisk handel kan ske på två sätt; integration via Chalmers 
systemleverantör Visma Proceedo eller via tillhandahållen leverantörsportal. Det är kostnadsfritt för en leverantör att ansluta sig till leverantörsportalen. Vid hantering av produktkataloger i e‐handelssystemet kommer Chalmers att kontrollera den inskickade katalogen innan det går att beställa medan det vid webbshop krävs att publicerat sortiment stämmer överens med avtalet.
 

Elektronisk faktura

Chalmers tekniska högskola AB har elektronisk fakturahantering vilket innebär att alla leverantörsfakturor skall skickas till Chalmers Fakturaservice, som hanterar samtliga fakturor och utbetalningar till leverantörer. På fakturan skall anges referensperson samt referenskod på Chalmers. Utöver pappersfakturor hanteras på Chalmers även fulltext‐ och svefakturaformat. Fakturor i pappersformat skannas hos Fakturaservice och hanteras tillsammans med övriga fakturor inom organisationen för attest. Chalmers har som mål att kunna motta flertalet leverantörsfakturor direkt i elektroniskt format. 

Leverantörer anmäler e‐faktura genom OpusCapita 


Sidansvarig Publicerad: ti 03 nov 2020.