Research Data Alliance 10th Anniversary Plenary meeting

Bild 1 av 1
Dekorativ

Det blir hybridkonferens i dagarna tre när Research Data Alliance fyller tio år! Chalmers genom Chalmers e-commons och, Göteborgs universitet genom Svensk nationell datatjänst (SND) gör gemensam sak och bjuder på fantastiskt innehåll för alla som arbetar med att öka möjligheterna att dela data.

I mars 2013 samlades 250 internationella forskare och forskningsdataexperter i Göteborg för att bilda Research Data Alliance (RDA). Alliansen har utvecklats till en av de viktigaste globala aktörerna i forskningsdatafrågor och har nu mer än 13 000 medlemmar i 149 länder. I år kommer organisationen vara på plats igen i Göteborg 20-24 mars för att fira tioårsjubileum och samlar här forskare, beslutsfattare och dataansvariga från olika discipliner från hela världen för att dela nya idéer och utforska bästa praxis för att använda och dela data.

RDA har stora internationella möten två gånger om året, på olika platser i världen. Även på mötena sker aktivt arbete i de olika intresse- och arbetsgrupperna, men det finns också gemensamma inslag i programmet där mer övergripande aktuella frågor inom forskningsdataområdet diskuteras av en panel av experter. Sverker Holmgren är föreståndare för Chalmers digitala forskningsinfrastruktur, e-commons:

– Vi försöker ligga i framkant inom området, och att vara med och organisera den här konferensen bidrar till att vi kan fortsätta göra det - i ett område som utvecklas väldigt snabbt. Intresset för att vara med är mycket större än vi trodde i våra planer. Men forskningsdata är ett ämne som engagerar både forskare och lärosäten väldigt mycket just nu, säger han.

Det blir allt tydligare och mer omfattande krav på hur forskningsdata ska hanteras både från finansiärer och politiker. I programmet finns en mängd sessioner där aspekter av forskningsdatahantering kommer att diskuteras.

– Delar av resultaten från konferensen blir viktiga för hur Chalmers, och andra lärosäten, kommer att vidareutveckla stödfunktionerna för god hantering av forskningsdata i framtiden, säger Sverker Holmgren.

Fakta/ Research Data Alliance (RDA)

 RDA är en bottom-up-organisation med mer än 13 000 individuella medlemmar och mer än 70 medlemsorganisationer. RDA leder den globala diskussionen om god hantering av forskningsdata kopplad till hur data används i forskningen. Många av de rekommendationer som tagits fram har fått stort genomslag, och flera av de standarder som utvecklats används i dag brett av forskarsamfund, forskningsinfrastrukturer och lärosäten.