Detaljbild på ytan

Materials for Tomorrow 2023

Välkomna till Chalmers den 8–10 november. Årets tema är: Surface of Things.

Välkomna till Materials for Tomorrow 2023 Surface of Things – med ytan i fokus.
Årets konferens kommer att handla om material för hälsa- och sjukvård, framtida energilösningar – som nya batterier – och andra hållbara möjligheter.

Materials for Tomorrow 2023 är ett samarrangemang mellan Svenska Kemisamfundets sektion för ytkemi och materialkemi och Chalmers styrkeområde materialvetenskap. Vi välkomnar representanter från både akademi och industri, både med intresse för fundamentala frågeställningar och mer applicerade sådana. Vi ser gärna att studenter, alumner och andra med intresse inom området kommer. 

Konferensen är gratis och öppen för alla, men anmälan krävs. Det går bra att anmäla sig till hela eller delar av konferensen. 

Varmt välkomna!