Banner för KUL
Chalmers konferens om undervisning och lärande

KUL 2023

KUL har som mål att bidra till ökad kvalité inom hela den pedagogiska verksamheten på Chalmers, det vill säga grundutbildning, forskarutbildning och samverkan, genom att främja det kollegiala samtalet kring lärande och undervisning.

KUL erbjuder ett tillfälle för erfarenhetsutbyte kring program- och kursutveckling samt är en arena för pedagogisk utveckling och meritering.