Lab safety - laboratoriesäkerhet

Här finns informationsmateriel och tester som man behöver gå igenom för att få arbeta i våra laboratorier. Materialet används för såväl undervisnings- som forskningslab på både Chalmers och Göteborgs Universitet.

Vilka områden man behöver ha kunskaper inom varierar mellan olika laboratorier och laborationer men den allmänna delen och elsäkerhet måste man alltid gå igenom. För att vara assistent i övningslabbarna måste man ha gått igenom samtliga områden.
 

Page manager Published: Wed 17 Jun 2020.