Arvet från det gemensamma konsortiet ChaseOn och Gigahertz

Under perioden 2017–2021 var Chalmers värd för två Vinnova-kompetenscentra inom området trådlös teknik för kommunikation och sensorapplikationer: GigaHertz och ChaseOn. Dessa centra möjliggjordes genom en exceptionell femårig förlängning av sina föregångare, GigaHertz- och Chase kompetenscentrum (2007–2016) – som en följd av deras framgångsrika samarbete och kunskapsöverföring mellan industri och akademi.

GigaHertz Centre har traditionellt fokuserat på forskning inom halvledarbaserade enheter och kretsar, baserat på långsiktiga industriella och samhälleliga behov inom trådlös kommunikation, rymd- och försvarssektorer. ChaseOn Centre har ägnat sig åt antenn- och systemnivåforskning kopplat till behov inom kommunikation, sensorer, industri och medicinska tillämpningar.

Tillsammans banade GigaHertz- och ChaseOn-centrumen väg för en ny visionär form av samarbete inom trådlös systemdesign. Drivna av en tidig insikt om att framtidens samhällsutmaningar endast kan hanteras inom ett ekosystem av kompletterande tvärvetenskapliga kompetenser och aktörer, beslutade dessa centrum att driva ChaseOn och GigaHertz som ett gemensamt konsortium. Resultatet blev Sveriges hittills största akademiska och industriella samarbetsplattform inom trådlösa lösningar och en av de största i Europa.


Partners i det gemensamma konsortiet

 • Chalmers tekniska högskola
 • Ampleon Netherlands B.V.
 • Bluetest AB
 • Elekta Instrument AB
 • Ericsson AB
 • Food Radar AB
 • Gapwaves AB
 • Gotmic AB
 • Infineon Technologies Austria AG
 • Keysight Technologies
 • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)
 • Low Noise Factory AB
 • Medfield Diagnostics AB
 • National Instruments Corporation (2017-2019)
 • Omnisys Instruments Aktiebolag
 • Qamcom Research and Technology AB
 • Ruag Space AB
 • Saab Aktiebolag
 • Smarteq Wireless AB
 • RISE Research Institutes of Sweden
 • Virginia Diods (2020-2021)

 

Konkreta exempel på hur forskning i gemensamt konsortium gör skillnad

Samarbetets framgång har visats genom forskningsresultat, innovationer, kunskapsöverföring och nya strategiska initiativ. De viktigaste prestationsindikatorerna och resultaten sammanfattas i Tabell X

Tabell X: Nyckeltal och resultat från det gemensamma konsortiet

PåverkanGoda exempel godkända av styrelsenDokumenterad inverkan på industrin2018
Vetenskaplig publikation Refererade artiklar i internationella tidskrifter/ konferensbidrag%: medförfattarskap i akademin + centrum-industrier305
47%
200
45%
Utbildad personal Disputerade doktorander från Chalmers (1 från KTH)( ): Anställd inom relevant industri18
(14)
17
(11)

 

Internationell utvärdering

"Den gemensamma strukturen för ChaseOn och GHz-Centre har visat sig vara ett framgångsrikt sätt att strukturera forskning, stärka samarbetet med industrin och använda de tillgängliga resurserna effektivt. Den valda styrningsstrukturen, med två centra som styrs av en gemensam styrelse, har bevisat att den främjar starka samarbeten mellan forskarna i båda centren, genom synergier över projektlandskapen. De har lyckats bidra med toppmoderna, och till och med internationellt ledande, vetenskapliga resultat. Klusterbildningen av GHz- och Chase-On-centren har etablerat en gemensam enhet med enastående kompetens och kapacitet inom området för mikrovågor och millimetervågor. Utöver detta uppskattar ISAB det stora industriella engagemanget i form av budget och forskningsinsatser. Administrationen verkar ha fungerat mycket smidigt och stöttande för centrens framgång.

Det är anmärkningsvärt hur många svenska startup-företag som har sitt ursprung i forskning och att dessa företag verkar ha starka kopplingar till universitet. Det stöder uppfattningen att universitet är viktiga i detta avseende och kan vara en möjliggörande faktor för innovation. ISAB tror att det här sättet att bedriva forskning och forskningsledning kommer att bana väg för framgångsrika forskningscenter och centrum vid Chalmers framöver, även efter att det nuvarande GHz- och Chase-On gemensamma centerprojektet har avslutats."

International Scientific Advisory Board

 • Prof. Christophe Gaquière (Univ. de Lille, France)
 • Dr. Riana H. Geschke (Fraunhofer FHR, Wachtberg, Germany)
 • Prof. Wolfgang Heinrich (Ferdinand Braun Institut, Berlin, Germany)
 • Prof. Christoph F. Mecklenbräuker (TU Wien, Vienna, Austria)
Styrkeområdenas utmärkelse för trådlöst centrumsamarbete
Jan Grahn och Erik Ström tilldelas styrkeområdenas pris.

Styrkeområdenas utmärkelse för trådlöst centrumsamarbete

Samarbete är nyckeln till framgång! År 2020 mottog professorerna Jan Grahn och Erik Ström Chalmers styrkeområdes prestigefyllda pris för sitt arbete att sammanföra GigaHertz- och ChaseOn-centrumen. Arvet från det gemensamma ChaseOn- och GigaHertz Centre-konsortiet har överbryggat avdelningar, forskare och kollegor över hela Chalmers och stärkt dess internationella position inom området för industriellt driven trådlös forskning.