Studentarbete

Presentation av examensarbete, Ramin Maghsood

Credit Card Fraud Detection by Nearest Neighbor Algorithms

Översikt

För sammanfattning, se den engelska sidan