Studentarbete

Presentation av examensarbete, Colin Eriksson och Max Johansson

Mapping Private Companies to a Corporate Taxonomy - A Natural Language Processing Approach

Översikt

För sammanfattning, se den svenska sidan