Disputation

Sadia Farjana, Elektronikmaterial och system

Titel: Low-Cost Polymer-Based Micromachining of Gap Waveguide Components

Översikt

  • Datum:Startar 2 juni 2023, 10:00Slutar 2 juni 2023, 13:00
  • Plats:
  • Språk:Engelska

Opponent: Dr. Gautam Chattopadhyay, Jet Propulsion Laboratory

Huvudhandledare: Prof. Per Lundgren

Examinator: Prof. Johan Liu

Sammanfattning: Se engelska sidan