Studentarbete

Exjobbspresentation Björn Lönnquist

Titel: Distributed mixed sensitivity UAV airspeed control

Översikt

Examinator: Petter Falkman
Supervisor: Lars-Berno Fredriksson
Opponents: Simon Hansson and Viktor Fredholm

För sammanfattning se den engelska sidan