Föreläsning
Evenemanget har passerat

Digital tools för a sustainable future

Franics Aish promoveras till hedersdoktor vid Chalmers. Som prolog till Chalmers officiella promotionshögtid har vi bjudit in Francis Aish att träffa studenter och lärare vid ACE. Formatet är ett samtal där vi inte bara får möta Francis utan även hans far Robert Aish.

Översikt

Evenemanget har passerat
  • Datum:Startar 11 maj 2023, 16:00Slutar 11 maj 2023, 18:00
  • Plats:
    Kunskapstrappan, SB1, Sven Hultins gata 1
  • Språk:English
Francis Aish ledde under många år R&D-avdelningen vid Foster+Partners i London. Francis hedras för sitt viktiga bidrag till att digital design framgångsrikt används inom arkitektur, och hyllas för sina band till och samarbete med Chalmers och i synnerhet arkitektur och teknik-programmet. Med en universitetsexamen i flygteknik och en livslång praktik inom arkitektur, förkroppsligar han det bästa i vårt interdisciplinära utbildningsprogram vid Chalmers.

Robert Aish är att betrakta som en legend inom digital design. Redan i mitten av 1970-talet utvecklade Robert en parametrisk plattform där arkitekter och användare tillsammans kunde engagera sig i den kreativa processen samtidigt som de observerade prestandan i sin design. Som få i sin generation ledde Robert den efterföljande mjukvaru-utvecklingen som definierade de nya metoderna för arkitektonisk design.

Under samtalet, som hålls i
Kunskapstrappan i SB1, kommer Francis och Robert att vidga vyerna från datorskärmen till en global kontext med de nutida utmaningar vi måste ta oss an. I samtalet kommer vi att prata om tre nyckelfrågor:

1. GREEN ARCHITECTURE AND THE CLIMATE GOALS
Om digital design och den akuta och oumbärliga hållbara omvandlingen av vår byggda miljö.

2. ARCHITECTURE FOR PEOPLE AND THE DEFENCE FOR DEMOCRACY

Om digital design och den kritiska och nödvändiga demokratiska inkluderingen i våra medborgerliga samhällen.

3. ARCHITECTURE LIKE BIRDS AND DESIGNING WITH THE NATURAL PHENOMENA

Om digital design och glädjen i att designa flygplan där skönhet och prestanda inte går att skilja åt.

Hållbarhetsgruppen på arkitektur- och teknikprogrammet är värdar för evenemanget och Morten Lund är moderator. 

Du kanske också är intresserad av