Miljöteknik, gemensamt masterprogram

120 hp
Bild 1 av 1
Dekorativ bild

Det gemensamma nordiska masterprogrammet i Miljöteknik fokuserar på hållbarhet i form av hantering av miljöpåverkan orsakad av mänskliga aktiviteter, och på utveckling av ny teknik för att möta dagens och framtidens miljöutmaningar.

Vad är Nordic Five Tech? 

Nordic Five Tech är ett samarbete mellan Chalmers, KTH, NTNU i Trondheim, Aalto utanför Helsingfors och DTU utanför Köpenhamn. Nordic Five Techs gemensamma masterprogram innebär ett års studier vid Chalmers och ett år vid något av partneruniversiteten, dock ej på KTH. Studierna leder till dubbla masterexamina.

Använd knappen "English" för att byta språkversion och ta del av fullständig information om programmet, behörighetskrav, anmälningsprocess och kontaktuppgifter.