Miljöteknik, gemensamt masterprogram

120 hp
Bild 1 av 1
Dekorativ bild

Det gemensamma nordiska masterprogrammet i Miljöteknik fokuserar på hållbarhet i form av hantering av miljöpåverkan orsakad av mänskliga aktiviteter, och på utveckling av ny teknik för att möta dagens och framtidens miljöutmaningar.

Masterprogrammet ges på engelska, för att ta del av fullständig programbeskrivning måste du därför använda knappen ”English” för att byta språkversion till engelska.

Vad är Nordic Five Tech? 

Nordic Five Tech är ett samarbete mellan Chalmers, KTH, NTNU i Trondheim, Aalto utanför Helsingfors och DTU utanför Köpenhamn. Nordic Five Techs gemensamma masterprogram innebär ett års studier vid Chalmers och ett år vid något av partneruniversiteten, dock ej på KTH. Studierna leder till dubbla masterexamina.

Från anmälan till antagning

Här hittar du information om hur du anmäler dig till våra utbildningar, vad som gäller kring förkunskaper och annat som...