Marinteknik, gemensamt masterprogram

120 hp
Bild 1 av 1
Dekorativ bild

Det gemensamma nordiska masterprogrammet i sjöfartsteknik bygger på de deltagande universitetens expertis inom marinarkitektur, offshoreteknik och sjöfartsteknik. Programmet riktar sig till internationella studenter som vill dra nytta av Nordic Five Tech-universitetets långa tradition och kompetens inom området och nordiska studenter som vill specialisera sig inom ett specifikt expertområde som erbjuds inom alliansen.

Vad är Nordic Five Tech? 

Nordic Five Tech är ett samarbete mellan Chalmers, KTH, NTNU i Trondheim, Aalto utanför Helsingfors och DTU utanför Köpenhamn. Nordic Five Techs gemensamma masterprogram innebär ett års studier vid Chalmers och ett år vid något av partneruniversiteten, dock ej på KTH. Studierna leder till dubbla masterexamina.
Använd knappen "English" för att byta språkversion och ta del av fullständig information om programmet, behörighetskrav, anmälningsprocess och kontaktuppgifter.