Innovativ hållbar energiteknik, gemensamt masterprogram

120 hp
Bild 1 av 1
Dekorativ bild

Syftet med det gemensamma nordiska masterprogrammet i Innovativ hållbar energiteknik är att ge dig en toppmodern utbildning inom förnybara energikällor, konventionell och ny kraftproduktion, solenergi, biomassa, vindkraft, geotermisk kraft, och energianvändning i den byggda miljön med hjälp av ekonomiskt och miljömässigt hållbara system och tekniker.

Vad är Nordic Five Tech? 

Nordic Five Tech är ett samarbete mellan Chalmers, KTH, NTNU i Trondheim, Aalto utanför Helsingfors och DTU utanför Köpenhamn. Nordic Five Techs gemensamma masterprogram innebär ett års studier vid Chalmers och ett år vid något av partneruniversiteten, dock ej på KTH. Studierna leder till dubbla masterexamina.

Använd knappen "English" för att byta språkversion och ta del av fullständig information om programmet, behörighetskrav, anmälningsprocess och kontaktuppgifter.