HÅLLBARA ENERGISYSTEM, MASTERPROGRAM

Översikt

  • Engelskt namnSUSTAINABLE ENERGY SYSTEMS, MSC PROGR
  • ProgramkodMPSES
  • Omfattning120 Högskolepoäng
  • Läsår2022/2023
  • UtbildningsnivåAvancerad nivå

Årskurs 1

Programplan för läsår 2022/2023

Programplanen är fastställd 2022-02-08 av utbildningsområdesansvarig.

  • 1 Obligatoriskt valbara: FFR160, ENM096, TME210 och TEK465 väljs år 2 (ENM045, ENM096, ENM125, FFR160, KKR073, KVM071, MEN031, MEN115, SEE030, SEE140, TEK465, TME085, TME160, TME210) 5 av kurserna krävs för examen
  • 2 Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
  • DIG: Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser.
  • E: Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
  • S: Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).