INNOVATIV OCH HÅLLBAR KEMITEKNIK, MASTERPROGRAM

Översikt

 • Engelskt namnINNOVATIVE AND SUSTAINABLE CHEMICAL ENGINEERING, MSC PROGR
 • ProgramkodMPISC
 • Omfattning120 Högskolepoäng
 • Läsår2022/2023
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå

Årskurs 2

Programplan för läsår 2022/2023

Programplanen är fastställd 2022-02-01 av utbildningsområdesansvarig.

 • 1 Rekommendation: Dessa obligatoriskt valbara kurser rekommenderas att läsas i år 2. (KBT156, SSY285)
 • 2 Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
 • DIG: Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser.
 • S: Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
 • E: Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
 • *: Modulen omfattar undervisning i annan period