INFRASTRUKTUR OCH MILJÖTEKNIK, MASTERPROGRAM

Översikt

  • Engelskt namnINFRASTRUCTURE AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING, MSC PROGR
  • ProgramkodMPIEE
  • Omfattning120 Högskolepoäng
  • Läsår2021/2022
  • UtbildningsnivåAvancerad nivå

Årskurs 2

Programplan för läsår 2021/2022

Programplanen är fastställd 2019-02-20 av utbildningsområdesansvarig.

  • 1 Obligatoriskt valbara: Av dessa kurser ska minst 30 hp läsas under våren åk 1 och hösten åk 2. (ACE040, ACE055, ACE060, ACE080, ACE085, ACE140, ACE146, ACE150, ACE155, ACE195, BOM075, BOM125, TEK465) 30 hp av kurserna krävs för examen
  • DIG: Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser.
  • S: Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
  • E: Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
  • *: Modulen omfattar undervisning i annan period