Kursplan för Elektroakustik

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2022-02-14 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnElectroacoustics
 • KurskodVTA141
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPSOV
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeElektroteknik, Samhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 38116
 • Max antal deltagare27 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0107 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
3,5 hp4 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 10 Jan 2024 em J
 • 05 Apr 2024 fm J
 • 29 Aug 2024 fm J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundkurs i akustik (t.ex. Introduktion till audioteknik och akustik)

Syfte

Kursen syftar till att studenten skall få utökad kunskap i elektroakustik, såsom hur högtalare och mikrofoner fungerar, i teori och praktik.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Konstruera elektroakustiska omvandlare såsom mikrofoner och högtalarelement med hjälp av elektroakustiska analogier
 • Konstruera och använda högtalare
 • Använda olika mätsystem för att bestämma egenskaperna hos elektrodynamiska omvandlare

Innehåll

Kursen behandlar följande:
 • Grunder i elektroakustiska- och elektromekaniska analogier    
 • Relationen mellan mekaniska-, akustiska- och elektriska system
 • Ljudutstrålning: direktivitet, impedans och impedansanpassning
 • Elektroakustiska omvandlare för ljud: elektrodynamiska- och kondensatormikrofoner, elektrodynamiska högtalarelement samt högtalarlådor

Organisation

Kursen består av följande lärandeaktiviteter: tio föreläsningar, sju räkneövningar samt en laboration.

Litteratur

Eget material (tillhandahålles vid kurssidan på http://www.ta.chalmers.se/education/course-materials/electroacoustics/)

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen och godkänd laboration

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2024-04-17: Institutionstenta Inte längre institutionstenta av Jens Ahrens
   [2024-08-29 7,5 hp, 0107] Ges ej av institution
  • 2024-04-17: Tentamensdatum Tentamensdatum 2024-08-29 Förmiddag tillagt av Jens Ahrens
   [7,5 hp, 0107]
  • 2024-04-17: Tentamensdatum Tentamensdatum ändrat från 2024-08-29 Förmiddag till 2024-08-29 Förmiddag av Jens Ahrens
   [2024-08-29 7,5 hp, 0107]