Kursplan för Inomhusklimat och klimathållande system

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnIndoor climate and HVAC
 • KurskodVIN032
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPSEB
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeSamhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 22122
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0107 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp
 • 14 Mar 2024 fm J
 • 05 Jun 2024 em J
 • 30 Aug 2024 fm J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kunskap i tillämpad termodynamik, strömningslära, värme- och massöverföring, energiteknik.

Syfte

Syftet syftar till att ge studenten grundläggande kunskap om:
- Energieffektiv byggnadsutformning, konsekvenser av utformning och drift på tekniska system och energianvändning.
- Krav på inomhus- och arbetsmiljö i byggnader, fordon etc. för att främja god hälsa och utmärkta levnads- och arbetsförhållanden
- Generell utformning, funktion och reglering av tekniska system för värme, kyla och ventilation I syfte att uppfylla ställda krav på inomhusmiljön
- Grundläggande arbetssätt för komponenter för luftkonditionering och luftdistribution såsom värmare, kylare, fuktare, fläktar, pumpar och kylmaskiner.
- Konsekvenser av tillgängliga energiförsörjningssystem och aktuella temperaturnivåer på utformning av tekniska system för klimathållning.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Förklara och kvantifiera på vilket sätt krav på inomhusklimatet påverkar energianvändningen och därmed behovet av energieffektiv utformning av tekniska system för klimathållning samt goda reglermöjligheter av dessa.
- Beskriva och förklara funktionen för vanliga tekniska system för värme, kyla och ventilation.
- Ange de viktigaste faktorerna för ett lämpligt val, utformning och reglering av tekniska system för värmning, kylning och ventilation
- Bestämma och använda dimensionerande data för enskilda komponenter för att beräkna energi- och effektbehov för olika alternativa tekniska lösningar
- Använda ett tillståndsdiagram för fuktig luft för att göra uppskattningar av värme-, kyl-, fuktnings- och avfuktningsbehov för luftbehandlingskomponenter och system.

Innehåll

Kursen fokuserar på behovsanalyser av inomhusmiljökrav och på alternativa systemlösningar för att tillgodose luftkonditioneringsbehov. Inomhusmiljö avser här ett brett tillämpningsområde och kan exempelvis avse ett bostadsrum, ett kontor, en sjukhussal, ett snabbköp, ett kyllager, en processindustri-lokal, passagerarutrymmet i bilar, bussar, tåg, flygplan etc. Fokus är dock på byggnader till följd av dess dominerande roll vad gäller energianvändning globalt sett.

Organisation

Kursen ges i form av föreläsningar och räkneövningar samt konstruktionsuppgifter.

Litteratur

Kurslitteratur från avdelningen

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinering sker i form av en skriftlig tentamen som består av teorifrågor samt räkneuppgifter. Genomförda och godkända övningsprojekt är också ett krav för att bli godkänd på kursen. Betygsskala 3-5 används för godkänt.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.