Kursplan för Miljöpolitiska styrmedel

Kursplan fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnEnvironmental policy instruments
 • KurskodUNA016
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPTSE
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeEnergi- och miljöteknologi, Industriell ekonomi, Kemiteknik, Maskinteknik
 • InstitutionRYMD-, GEO- OCH MILJÖVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 28118
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0105 Tentamen 6 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp6 hp0 hp0 hp0 hp
 • 20 Mar 2021 fm J
 • 23 Aug 2021 em J
0205 Övning 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp1,5 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

 • Thomas Sterner
Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kunskaper i miljövetenskap eller miljöteknik. Helst vissa förkunskaper i nationalekonomi.

Syfte

Kursen syftar till att ge en överblick av tillämpad miljöekonomi med särskild tonvikt på utformningen av styrmedel på området för miljö- och naturresursförvaltning.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Beskriva och analysera hur miljöpolitiska styrmedel fungerar;
 • Beskriva påverkan av ett visst miljöpolitiskt styrmedel både på incitamenten för tekniskförändring och på fördelningen av kostnader i samband med miljöförbättringar;
 • Yrkesmässigt förhålla sig till det politiska spelet kring styrmedel och vara förberedd på påtryckningar som olika företag eller andra förorenare kan använda för att genomföra sin agenda om styrmedelsval.
 • Utvärdera hur styrmedel bör väljas och utformas så att de uppfyller inte bara kraven på effektivitet, men också på rättvisa, politisk genomförbarhet och andra kriterier.
 • Sätta sig in de perspektiv beslutsfattare från andra världsdelar har kring rättevise- och fördelningspolitik samt integrera dessa insikter med en ekonomisk analys av vad som är effektivt. Exempelvis kan de problematiser kring hur man behovet av att kombinera effektivitet och genomförbarhet i utformningen internationella klimatavtal.

Innehåll

Kursen ger en översikt över varför ekonomiska styrmedel behövs inom miljöpolitik och resursförvaltning samt en översikt av de politiska instrument som finns tillgängliga. Slutligen kommer teorier om styrmedelsval och utformning av dessa att förklaras. Tyngdvikt kommer att läggas på att integrera ekonomiska modeller med aktuella problem i verkliga ekonomier. Kursen kommer att baseras på Sterner och Coria (2012). Principer för en rättvis fördelning av det globala ansvaret som förhandlas i de internationella klimatförhandlingarna tas upp i ett perspektivskiftande utbyte med studenter ifrån andra världsdelar.

Organisation

Vi strävar efter att använda spännande och moderna undervisningsmetoder i denna kurs. Vi använder oss av fallstudier och uppgifter utan att överge mer traditionellt kursmaterial som artiklar och kursbok. Mycket av undervisningsmaterialet är "flippat", d v s studenterna kommer som komplement till läsningen kunna få se små filmklipp inför en föreläsning, och förståelsen för underlaget kommer sedan fördjupas i klassrummet genom diskussioner, grupparbete, quizer, övningar och andra pedagogiska verktyg. En bärbar dator eller mobiltelefon kommer behövas i samband med quizerna. Vi planerar också att ha en  övning som genomförs i samarbete med studenter från utvecklingsländer eller tillväxtekonomier om fördelningen av ansvar i klimatfrågan.

Litteratur

Sterner, T. och J. Coria (2012). Policy instruments for environmental and natural resource management. Andra upplagan. Resources for the Future, Routledge Taylor & Francis Group. Ytterligare artiklar.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examination av kursen kommer att ske genom en skriftlig tentamen som står för 80 % av de totala poängen och en gruppövning står för resten.