Kursplan för Sannolikhetsteori och statistik

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnProbability and statistics
 • KurskodTMS137
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKIEK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMatematik
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 51136
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0117 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 28 Okt 2020 em J
 • 05 Jan 2021 fm J
 • 24 Aug 2021 em J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kursen förutsätter kunskaper som svarar mot I-programmets kurser Envariabelanalys och Linjär algebra.

Syfte

Kursen ska ge basala kunskaper i statistik och vara en grund för fortsatt utvecklande av praktiska och teoretiska färdigheter. Kunskaperna ska tränas i realistiska situation av intresse för deltagarna.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • använda matematiska formuleringar av slumpmässighet och osäkerhet
 • lösa problem med betingade sannolikheter
 • utföra beräkningar med diskreta och kontinuerliga slumpvariabler
 • tillämpa centrala gränsvärdessatsen och besläktade approximationer
 • genomföra punkt- och intervallskattningar
 • tillämpa grundläggande statistiska test

Innehåll

sannolikhetsmodeller, kombinatorik, oberoende och betingad sannolikhet, diskreta och kontinuerliga slumpvariabler, funktioner av slumpvariabler, approximationer av sannolikhetsfördelingar, Poissonprocessen, punktskattningar, konfidensintervall, regressionsanalys, hypotestest

Organisation

Föreläsningar och övningar. Duggor med bonuspoäng till tentan kan förekomma.

Litteratur

Meddelas senare

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2020-09-30: Plussning Inte längre plussning av GRULG
   Beslut GRULG, plussning ej tillåten