Kursplan för Intelligenta agenter

Kursplan fastställd 2022-02-02 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnIntelligent agents
 • KurskodTME286
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPCAS
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeTeknisk fysik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 11118
 • Max antal deltagare80
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0121 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Matematik och programmering på ingenjörsnivå

Syfte

Kursens syfte är att förse teknologerna med kunskaper rörande människa-maskin-interaktion i allmänhet och intelligenta (mjukvaru-)agenter i synnerhet. Sådana system är relevanta inom många olika områden, t.ex. i förarstödsystem, hälso- och äldrevård, finans etc.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • förstå och implementera basal textbehandling
 • förstå och diskutera statistiska språkmodeller
 • definiera och implementera (i C# .NET och Python)  s.k. chatbots
 • definiera implementera (i C#. NET) s.k. målorienterade agenter, med särskild fokus på dialoghantering.
 • analysera och jämföra tolkningsbara modeller med s.k. svartlådemodeller.
 • beskriva och använda talsyntes och taligenkänning i intelligenta agenter
 • beskriva och jämföra diverse olika tillämpningar av intelligenta agenter
 • diskutera olika etiska aspekter av intelligenta agenter

Innehåll

 • Statistiska språkmodeller och textbehandling  
 •  Programmering i C# .NET för intelligenta agenter
     (löpande under kursens gång)
 • Viss programmering i Python.
 • Chatbots 
 • Målorienterade agenter.
 • Tal- och röstigenkänning  (översiktligt)
 • Människa-maskin-dialog
 • Tillämpningar (varierande innehåll) 
 • Etiska aspekter av intelligenta agenter.

Organisation

Kursen löper över en läsperiod och är organiserad i form av en föreläsningsserie kombinerad med inlämningsuppgifter som utförs enskilt.

Litteratur

Ett kompendium samt ett urval av vetenskapliga artiklar.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen baseras på ett antal inlämningsuppgifter som ska lösas individuellt av teknologerna.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.