Kursplan för Finita elementmetoden - solider

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnFinite element method - solids
 • KurskodTME250
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPAME
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeMaskinteknik, Samhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 03113
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0112 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 16 Jan 2021 em J
 • 09 Apr 2021 em J
 • 18 Aug 2021 em J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Solidmekanik TME235, Materialmekanik MHA042, Finita elementmetoden - strukturer TME245, eller kurser från andra universitet med motsvarande innehåll.

Syfte

Syftet med kursen är att ge utökad förståelse för de underliggande approximationsegenskaperna hos finita elementmetoden, samt att utöka kunskapen i att tillämpa finita elementmetoden på ingenjörsmässigt viktiga problem inom hållfasthetsläran.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- utföra felberäkningar i olika mått för linjär elasticitet samt implementera adaptiva diskretiseringsstrategier
- etablera finita element-algortimer för  stora deformationers elasticitet
- formulera blandade finita element-metoder
- formulera finita element-metoder för inkompressibla fall
- formulera finita elementproblem innehållande kontakt
- formulera och analysera finita element-problem innehållande koppling av flera fält (poroelasticitet, termoelasticitet, elektroelasticitet)

Innehåll

- Felkontroll och adaptiva metoder
- Stora deformationers hyperelasticitet
- Kontakt för solider
- Blandade metoder, inkompressibel elasticitet
- Flerfälts/kopplade problem: poromekanik, termomekanik, elektromekanik

Organisation

Föreläsningar, datorlaborationer

Litteratur

Föreläsningsanteckningar delas ut under kursen.

Examination inklusive obligatoriska moment

Datoruppgifter (betygsatta) och skriftlig tentamen

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2020-09-30: Plussning Inte längre plussning av GRULG
   Beslut GRULG, plussning ej tillåten