Kursplan för Strukturdynamisk modellvalidering

Kursplan fastställd 2014-02-20 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnStructural dynamics - model validation
 • KurskodTME230
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPAME
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeMaskinteknik, Samhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 03119
 • Max antal deltagare20
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0111 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator

I program

Examinator

 • Thomas Abrahamsson
Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundkurser i FEM och strukturdynamik

Syfte

Att lära ut användningen av modellvalidering. Absolut nödvändigt inom flygtekniken och mycket användbart inom andra discipliner.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Beskriva användbarheten av modellvalidering och definiera några valideringskriterier.
 • Beskriva hur vibrationsprov för modellvalidering skall prepareras och utföras samt hur testdata kan kontrolleras för att felaktigheter skall behandlas.
 • Metoder för modellkalibrering av parametriserade strukturdynamiska modeller genom optimering.
 • Beskriva modellvalidering genom kompletterande prov.

Alla moment skall kunna praktiskt utföras och rapporteras.

Innehåll

Tillståndsvektorformulering. Observerbarhet och kontrollerbarhet. Process- och signalbrus. Statistisk fördelning av fysikaliska egenskaper. Individens beteende i förhållande till ett nominellt ideal. Förtestplanering, "Method of effective independence", parametrars identifierbarhet, Fishers informationsteorem. Parameterestimering, Cramer-Raos ingränsning av parametervariation. Systemidentifiering, "state-space sub-space"-metoden. Vibrationsprovning, sensorer och datainsamlingssystem. Experimentell modanalys i teori och praktik med dess utförande och möjliga fallgropar. Expansion av experimentellt funna egenmoder. Estimering av frekvensresponsfunktioner. Filter. Test med stegad sinusstimulus, svept sinus, brus- och transientexcitering. Korrelationskriterier. Verifiering, kalibrering och validering. Kalibrerings- och valideringsmetrik. Gauss-Newtons minimeringsmetod, regularisering, Levenberg-Marquardts metod. Överparametrisering, parameterhessian, Akaikes kriterie.

Organisation

Föreläsningar och övningar beskriver de använda teorierna. I datorövningar görs förtestplanering, testdatagranskning, modellkalibrering och modelllvalidering mha Matlab samt kommersiell mjukvara för FEM. Vibrationsprov utförs i lab.

Litteratur

Thomas Abrahamsson: Calibration and Validation of Structural Dynamics Models, Chalmers Applied Mechanics, Publication 2012-1, 2012

Examination inklusive obligatoriska moment

Individuella inlämningsuppgifter.