Kursplan för Mekanik

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMechanics
 • KurskodTME221
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIMEL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeAutomation och mekatronik, Maskinteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 67111
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0119 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Kurserna LMA401 Matematisk analys och MVE580 Linjär algebra och differentialekvationer, eller motsvarande kunskaper.

  Syfte

  Kursens syfte är att ge de nödvändiga kunskaperna inom mekanik vilka krävs för fördjupade studier inom mekanikområdet samt i närliggande ämnen som maskindynamik, hållfasthetslära, maskinkonstruktion etc.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • redogöra för den klassiska mekanikens grundläggande begrepp och lagar samt kunna tillämpa dessa vid lösning av enklare statiska och dynamiska problem.
  • hantera kraften som vektor med därtill hörande vektoralgebra.
  • genomföra problemlösning för två- och tredimensionella jämviktsproblem.
  • beräkna masscentrums läge för olika typer av kroppar.
  • kunna använda ordinära differentialekvationer för att beskriva enkla dynamiska problem.
  • redogöra för begreppen: arbete, energi inom partikeldynamiken.
  • formulera den matematiska modellen för ett givet mekaniskt system och genomföra analysen av detsamma.

  Innehåll

  • Grundläggande begrepp.
  • Kraftsystem och deras reduktion.
  • Jämviktslagar, friläggning av kroppar och system av kroppar, statiskt bestämda och obestämda system.
  • Masscentrum, tyngdpunkt.
  • Friktion.
  • Partikelns kinematik. Partikelns kinetik, arbete, energi.

  Organisation

  Undervisingen består av föreläsningar och räkneövningar (70h) samt enskilt arbete (130h).

  Litteratur

  Ragnar Grahn och Per-Åke Jansson och Mikael Enelund, Mekanik, Fjärde upplagan, Studentlitteratur (2018).
  Sune Olsson, Formelsamling i mekanik.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Examinationen baseras på skriftlig tentamen, betygskala TH. Alternativa eller kompletterande examinationsformer kan förekomma.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.