Kursplan för Drivlinans mekanik

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnPowertrain mechanics
 • KurskodTME170
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPAUT
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeAutomation och mekatronik, Maskinteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 06113
 • Max antal deltagare40
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0108 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 14 Jan 2022 em J
 • 12 Apr 2022 em J
 • 16 Aug 2022 em J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Mekanik och Maskinelement.

Syfte

Kursen ska ge studenten kunskap om modellering, analys och designaspekter av fordons drivlinekomponenter och system inklusive förbränningsmotorer, växellådor samt andra komponenter som är delaktiga i överföringen av arbete från kolv till hjul.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Identifiera, beskriva och kunna välja de mest använda komponenterna och delsystemen i ett fordons drivlina
- Modellera och simulera egenskaper och prastanda för mekaniska system hos förbränningsmotorer och andra drivlinekomponenter
- Syntetisera (skapa), motivera och utvärdera den mekaniska konstruktionen hos en drivlina

Innehåll

Kursen innehåller följande:
- Mekanisk beskrivning av en drivlina
- Komponenter (t.ex. differentialer, planetväxlar, mekanismer och system för växling, aspekter av smörjning och tribology)
- Analys- och simuleringsteknik
- Manuell (och "automatic manual") växellåda
- Automatisk växellåda
- CVT-växellåda
- Power split
- Kopplingar och momentomvandlare
- Balansering av förbränningsmotorer
- Överväganden kring konstruktion av mekaniska komponenter i förbränningsmotorer
- Överväganden kring val av transmission för ett givet fordon

Kursen är kopplad främst till tre globala hållbarhetsmål nämligen:

 • #3, hälsa och välbefinnande, till exempel avgasemissioner
 • #7, hållbar energi för alla, till exempel verkningsgrad / CO2
 • #13, bekämpa klimatförändringar, till exempel verkningsgrad / CO2

Organisation

- Föreläsningar
- Inlämningsuppgifter

Litteratur

Föreläsningsanteckningar

Följande bok kan användas som referens:
Heinz Heisler, Vehicle and Engine Technology, second edition, SAE International, 1999, ISBN : 978-0-768-00237-9

Examination inklusive obligatoriska moment

Det är en avslutande skriftlig tenta. Fullgjorda inlämningsuppgifter krävs för att få tentera.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.