Kursplan för Fordonsrörelse och reglering

Kursplan fastställd 2022-02-15 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnVehicle motion and control
 • KurskodTME102
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPMOB
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeAutomation och mekatronik, Maskinteknik, Teknisk fysik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 89115
 • Max antal deltagare40 (minst % av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0111 Tentamen, del A 4,5 hp
Betygsskala: TH
4,5 hp
 • 04 Jan 2024 em J
0211 Projekt, del B 3 hp
Betygsskala: TH
3 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för avancerad nivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Engelska 6
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  MMF062 Fordonsdynamik och/eller MMA092 Stelkropsdynamik samt ERE033 Reglerteknik eller liknande

  Syfte

  Fokus är hur man kan förbättra fordonets dynamiska prestanda genom att tillämpa fordonsrörelsekontroll och uppskattningsalgoritmer.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • Förstå grundläggande begrepp: system, ODE, DAE, tillstånd, tidsinvarians
  • Förstå och använda stabilitetsbegrepp och verktyg
  • Använda Modelica för fysiska/matematiska modeller relevanta för fordonsdynamiska problem
  • Förstå diskret dynamik
  • Tillämpa skattningsteorier om uppskattning av kraft och hastighet
  • Förstå fordonskontrollprinciper och funktionsdesign
  • Förstå friktionsteori
  • Applicera fysiska däckmodeller såsom borstmodellen
  • Förståelse på högre nivå av ställdon och hur man modellerar dem
  • Förståelse av icke-linjär fordonsdynamik inklusive handlingdiagrammet
  • Tillämpning av modeller för ledade fordon
  Kursen bidrar till FN:s hållbara utvecklingsmål om Hållbara städer och samhällen (SDG 13) och Klimatåtgärder (SDG 11) i den meningen att fordonsdynamik och reglerteknik är viktiga aspekter för både fordonssäkerhet och energieffektivitet.

  Innehåll

  Dynamik
  Förstå formalismen kring differentialekvationer är avgörande för att studera fordons rörelse. Målet är att förstå och kunna tillämpa teknikerna för att bestämma grundläggande egenskaper hos fordonsdynamikmodeller i form av linjära och olinjära differentialekvationer och överföringsfunktioner.

  Modellering
  Lär dig hur man härleder dynamiska modeller från fysiska/tekniska antaganden, för en bred modellvaliditet och förståelse. Modelica används för terminologi och för matematisk modell. Simulink och FMU används som explicit formmodell. Lär dig också hur du modellerar diskret dynamik, särskilt mekatroniska delsystem.

  Fordonsreglering och rörelseestimering
  Förstå hur fordonsprestanda kan förbättras genom fordonskontroll. Syftet är att kunna tillämpa tekniker för att uppskatta fordonets rörelse utifrån kunskap om fysik i fordonsdynamik.

  Däck
  Lär dig fysik om friktion och däck. Syftet är att tillämpa däckmodeller inklusive kombinerad slirning.

  Subsystem
  Förstå hur fjädring det vertikala däcket tvingar hur framdrivning och bromsning påverkar hjulens vridmoment och härigenom de längsgående däckkrafterna och hur styrningen påverkar hjulens styrvinklar och härigenom däckkrafterna i sidled. Förstå också interaktioner mellan dessa orsak-och-verkan-kedjor och hur man modellerar det hela i en komplett fordonsmodell.

  Fordonsprestanda
  Förståelse för mycket icke-linjära fordonsprestanda, transientdynamik och ledade fordon. Ett mål är att förstå hur delsystem är avstämda för att förändra fordonets prestanda.

  I kursen ingår även en designuppgift, där du designar estimatorer/kontroller och trimmar ett fordon med hjälp av ett HiFi-modellverktyg som heter CarMaker 

  Organisation

  • Lektioner
  • Räkneövningar
  • Konstruktionsuppgifter och/eller inlämningsuppgifter

  Litteratur

  • Jacobson, B., et al, Vehicle Dynamics Compendium, 2020.
  • Rajamani, R., Vehicle Dynamics and Control, Springer Verlag, 2012.
  • Pacejka, H.B., Tyre and Vehicle Dynamics, 2002. 
  • Abe M., Vehicle Handling Dynamics, 2009. 
  • Kiencke, U. and Nielsen, L., Automotive Control Systems, 2005
  • Matlab/Simulink Users Guide, Mathworks Inc

  Examination inklusive obligatoriska moment

  • Godkända rapporter och/eller inlämningsuppgifter
  • Graderad tentamen med problemlösning och beskrivande frågor

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.