Kursplan för Hållfasthetslära och maskinelement

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnStrength of materials and machine elements
 • KurskodTME061
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKIEK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMaskinteknik
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 51128
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0114 Konstruktionsövning 2 hp
Betygsskala: UG
2 hp
  0214 Tentamen 5,5 hp
  Betygsskala: TH
  5,5 hp
  • 02 Jun 2021 fm J
  • 09 Okt 2020 em J
  • 24 Aug 2021 fm J

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Matematik, speciellt behövs goda kunskaper i linjär algebra, differentialekvationer och integraler, och mekanik, speciellt statik

  Syfte

  Huvudsyftet är att ge deltagarna en grundläggande ingenjörskunskap om dimensionering av konstruktioner. Därför behövs en förståelse av hållfasthetslärans begrepp, metoder och begränsningar samt en förmåga att kunna lösa enklare hållfasthetsproblem. Det är vidare viktigt att kunna bedöma rimligheten i lösningarna samt att kunna förutsäga funktion och tillförlitlighet hos några av de vanligaste maskinelementen.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  - beskriva och beräkna grundläggande begrepp i hållfasthetslära såsom deformationer, töjningar, spänningar, kompatibilitetsvillkor och stabilitet
  - diskutera rollen av konstitutiva ekvationer samt kunna tillämpa enklare sådana som elasticitet, termoelasticitet och idealplasticitet.
  - beräkna krafter, spänningar, deformationer och töjningar på hela och delar av en konstruktion. Speciellt skall enklare strukturelement som stänger, axlar, balkar och rör kunna analyseras
  - göra en riskbedömning för knäckning av tryckbelastade strävor
  - beräkna och redogöra för betydelsen av huvudspänningar och effektivspänningar
  - redogöra orienterande om begreppen spänningskoncentration och utmattning
  - tillämpa finita elementmetoden för spänningsanalys hos enklare strukturer
  - dimensionera några grundläggande maskinelement samt redogöra orienterande om andra maskinelement
  - matematisk modellering, dvs. kunna ställa upp och lösa matematiska modeller av verkligheten: mekaniskt beteende hos stänger, axlar, balkar och rör
  - bedöma noggrannheten i dessa modeller samt avgöra om en noggrannare analys behövs.

  Innehåll

  Kursen innehåller följande moment: bestämning av deformationer, snittkrafter, spänningar, etc. för en- och fleraxliga tillstånd: drag/tryck i stänger, vridning av cirkulära och slutna tunnväggiga axlar samt sfäriska behållare, böjning av balkar, knäckning av strävor (elastisk instabilitet), materiallagar såsom Hookes lag i en och tre dimensioner, termoelasticitet och idealplasticitet, flyt- och brottvilkor, begreppet huvudspänningar samt introduktion till finita elementmetoden. Vidare innehåller kursen dimensionering av vanliga maskinelement som skruvförband, rullningslager och skruvfjädrar.

  Organisation

  Föreläsningar, räkneövningar, räknestuga och handledning av konstruktionsövningar

  Litteratur

  Litteratur i hållfasthetslära och maskinelement

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Skriftlig tentamen och obligatoriska konstruktionsövningar

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på kurstillfälle:
   • 2021-02-07: Examinator Examinator ändrat från Lennart Josefson (lejo) till Magnus Ekh (mgjo) av Viceprefekt
    [Kurstillfälle 1]