Kursplan för Högprestandaberäkning

Kursplan fastställd 2019-02-22 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnHigh performance computing
 • KurskodTMA881
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPENM
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeMatematik
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 20122
 • Max antal deltagare120
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0101 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kurser i matematik, numerisk analys, programmering och datastrukturer. Grundläggande Matlabprogrammering.

Syfte

Ett syfte är ge insikter i grundläggande datorarkitektur och dess påverkan på kodprestanda. Kursen syftar även till att tillhandahålla verktyg och tekniker för kodoptimering och parallell programmering

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter godkänd kurs ska studenten kunna
 • organisera exekvering på en fjärrdator med hjälp av Linux-kommandon
 • skriva enkla parallella program med MPI, OpenMP eller OpenCL
 • beskriva de grundläggande egenskaperna hos processorer, GPU, FPGA och hårdvaruacceleratorer
 • bedöma påverkan av hårdvara och mjukvara på körningsprestanda.

Innehåll

 • Kort introduktion till C och Python i den omfattning som är nödvändig för datorlabbarna.
 • Linux-kommandon.
 • Parallellprogrammering med trådar, OpenMP, MPI och OpenCL.
 • Datorarkitektur.
 • Kodoptimering och kompileringsflaggor.
 • Översikt av bibliotek i numerisk analys.

Organisation

Föreläsningar och datorlaborationer. Laborationerna, som utger en mycket väsentlig del av kursen, består av flera små problem som illustrerar hur kodprestanda påverkas av datorarkitektur, programspråk, datastrukturer etc. Programmen skrivs i C och Python. Var god se kurshemsidan för mer detaljer.

Litteratur

Föreläsningsanteckningar, manualer och artiklar.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen består av datorbaserade uppgifter, en kort presentation och en hemtentamen.