Kursplan för Linjär algebra och numerisk analys

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2020-02-12 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnLinear algebra and numerical analysis
 • KurskodTMA672
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKTFY
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMatematik, Teknisk fysik
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 57117
 • Max antal deltagare190
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0119 Laboration 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp1,5 hp0 hp0 hp
0219 Tentamen 6 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp6 hp0 hp0 hp
 • 31 Maj 2021 em J
 • 10 Okt 2020 fm J
 • 26 Aug 2021 fm J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

En första kurs i linjär algebra och geometri

Syfte

Att ge en inledning till teorin för linjära rum med begrepp som linjäritet, bas, dimension, ortogonalitet och linjära avbildningar samt spektralteori. Att ge grunderna i numerisk analys och beräkningsmatematik.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • hantera den linjära algebran som redskap för beräkning inom vitt skilda discipliner.
 • använda matematiskt formulerade modeller för numerisk lösning av verklighetsanknutna problem.
 • välja rätt bland tillgängliga metoder och algoritmer samt uppskatta resursbehov och värdera resultatet.

Innehåll

 • Linjära rum; bas, dimension, underrum,
 • Skalärprodukt, ortogonalitet.
 • Linjära avbildningar
 • Egenvärden och egenvektorer; spektralsatsen; kvadratiska former.
 • Tillämpningar inom analys t.ex. linjära system av ordinära differentialekvationer.
 • Numeriska metoder för lösning av linjära ekvationssystem, linjära minstakvadratproblem och egenvärdesproblem.
 • QR faktorisering  och singulärvärdesuppdelning (SVD) för matriser.
 • Numerisk ekvationslösning och optimering, sökmetoder.
 • Interpolation, och dess använding till att approximera derivator och integraler, splines.
 • Differentialekvationer, explicita och implicita stegmetoder, stabilitet.

Organisation

Undervisningen består av föreläsningar, storgruppsövningar, räknestuga och laborationshandledning.

Litteratur

- Kjell Holmåker och Ivar Gustafsson, Linjär Algebra: fortsättningskurs, 1:a upplaga, Liber - Ivar Gustafsson och Kjell Holmåker, Numerisk Analys, 1:a upplaga, Liber

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen i form av kombinerad problem- och teoriskrivning. Obligatoriska datorlaborationer. Uppgifter som ger bonuspoäng på tentamen kan förekomma.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2020-11-15: Max antal deltagare Max antal deltagare ändrat från 180 till 190 av PA
   [Kurstillfälle 1]