Kursplan för Storskalig optimering

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2020-02-18 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnLarge scale optimization
 • KurskodTMA521
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPENM
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeMatematik
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 20149
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0197 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 15 Jan 2021 em J
 • 08 Apr 2021 fm J
 • 24 Aug 2021 em J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Kurstillfälle 2

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 99223
 • Max antal deltagare20
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0197 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för avancerad nivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Engelska 6
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Grundkurser i linjär och heltalsoptimering samt olinjär optimering.

  Syfte

  Kursens syfte är att ge studenterna en inblick i några av de viktigaste principerna för effektiv lösning av praktiska, storskaliga optimeringsproblem, från modellering till metodkonstruktion. Kursen innehåller en serie med föreläsningar om teori och metodik, modelleringsövningar i mindre grupper samt projektarbeten där studenterna använder de presenterade lösningsprinciperna för att effektivt lösa några relevanta optimeringsproblem.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • självständigt analysera och föreslå modellerings- och lösningsprinciper för storskaliga komplexa optimeringsproblem;
  • ha tillräckliga kunskaper för att kunna använda dessa principer i praktisk verksamhet med hjälp av beräkningsprogramvaror för optimeringsproblem.

  Innehåll

  Storskaliga optimeringsproblem har ofta inneboende strukturer som kan utnyttjas för att lösa dessa problem effektivt. Kursen behandlar ett antal grundläggande principer med vars hjälp storskaliga optimeringsproblem kan lösas. Tekniken kallas allmänt dekomposition–koordinering (eller, distribuerad algoritm–konsensus) och utnyttjar bland annat konvexitets- och dualitetsteori. Kursen innehåller viktiga praktiska moment: övningar i modellering och lösning av optimeringsproblem med komplicerande villkor och/eller variabler, samt projektarbeten i vilka storskaliga optimeringsproblem löses med hjälp av dualitetsteori och tekniker som gås igenom vid föreläsningarna. 

  Kortfattat innehåll: komplexitet, enkla/svåra optimeringsproblem, linjära optimeringsproblem med heltalsvillkor, unimodularitet, konvexitet. Dekomposition–koordinering, restriktion, relaxering, gränser för optimalvärdet, projektion, fixering av variabler, dualisering, omgivningar, heuristiker, lokala sökmetoder. Lagrangedualitet, subgradientmetoder, (ergodisk) konvergens, återskapande av heltaliga lösningar, Lagrangeheuristiker, plansnittning, kolumngenerering, koordinerande masterproblem, Dantzig–Wolfe-dekomposition, Benders-dekomposition.

  Organisation

  Föreläsningar. Modelleringsövningar, inkluderande muntlig presentation och diskussion. Projektarbete, inkluderande muntliga och skriftliga presentationer samt oppositioner. Handledning. Obligatorisk närvaro vid workshops.

  Litteratur

  Se kurshemsidan.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Skriftligt och muntligt redovisade projektuppgifter; opposition/recension; närvaro vid workshops; skriftlig tentamen.

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på tentamen:
   • 2021-04-14: Institutionstenta Inte längre institutionstenta av Elisabeth Eriksson
    [7,5 hp, 0197] Ges ej av institution
   • 2021-04-14: Tentamensdatum Tentamensdatum 2021-08-24 Eftermiddag tillagt av Elisabeth Eriksson
    [7,5 hp, 0197]
   • 2021-04-14: Tentamenslängd Tentamenslängd 4 timmar tillagt av Elisabeth Eriksson
    [2021-08-24 7,5 hp, 0197]
   • 2021-01-27: Tentamensdatum Tentamensdatum 2021-04-08 Förmiddag tillagt av E Eriksson
    [7,5 hp, 0197]
   • 2021-01-27: Tentamensdatum Tentamensdatum ändrat från 2021-04-08 Förmiddag till 2021-04-08 Förmiddag av E Eriksson
    [2021-04-08 7,5 hp, 0197]
   • 2021-01-27: Institutionstenta Inte längre institutionstenta av E Eriksson
    [2021-04-08 7,5 hp, 0197] Ges ej av institution
   • 2020-11-30: Plussning Inte längre plussning av GRULG
    Beslut GRULG, plussning ej tillåten
   • 2020-10-27: Tentamensdatum Tentamensdatum 2021-01-15 Eftermiddag tillagt av Jeanette Montell
    [7,5 hp, 0197]