Kursplan för Funktionella material för energitillämpningar

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2020-02-20 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnFunctional energy materials
 • KurskodTIF350
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPPHS
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeTeknisk fysik
 • InstitutionFYSIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 85139
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0120 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 11 Jan 2021 fm J
 • 09 Apr 2021 fm J
 • 17 Aug 2021 fm J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Kurstillfälle 2

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 99216
 • Max antal deltagare10
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0120 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för avancerad nivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Engelska 6
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Grundläggande kunskaper i fasta tillståndets fysik, fasta tillståndets kemi eller materialvetenskap.

  Syfte

  Att få insikt i hur grundläggande fysikaliska egenskaper hos material kopplar till funktionalitet i modern energiteknologi, såsom batterier, solceller, bränsleceller, superkondensatorer, katalysatorer, vätgaslagring, termoelektriska material etc. Genom att tillämpa kunskap om fysikaliska modeller för strukturer och processer i material på olika nivåer ska studenten kunna ta del av utveckling av nya material och tekniker och relatera till t.ex. prestanda, livslängd, hållbarhet och miljöpåverkan och kostnad.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • redogöra för materialvetenskapens roll för utveckling av hållbar energiteknologi

  • ge en översikt över avancerade funktionella material inom energiteknologin, till exempel solceller, batterier, bränsleceller, vätgaslagring, och termoelektriska material

  • förklara hur funktionalitet är kopplat till materialkomposition,struktur och morfologi, och dimensionalitet/nanoskala

  • utvärdera ny teknik och forskningsresultat med avseende på vilka materialegenskaper som krävs för en specifik tillämpning/funktionalitet, exempelvis effektivitet, vikt, termodynamisk stabilitet, livslängd och kostnad.

  • utforma strategier för utveckling av nya material med bättre prestanda.

  Innehåll

  Materialvetenskap är en av grundpelarna i utvecklingen av ny teknik. I denna kurs kommer man att få lära sig hur materialutveckling har lagt grunden för modern energiteknologi och hur den i framtiden kan vara en hörnsten i ett hållbart energisystem. Kursen baseras på förståelse av förhållandet mellan grundläggande materialegenskaper och prestanda för en viss tillämpning. Kursen täcker en allmän introduktion till materialutmaningar relaterade till design och utveckling av nästa generations energiteknologi och en djupgående analys av material i batterier, solceller, bränsleceller, vätgaslagring, termoelektriska material.

  Organisation

  Kursen består av en serie föreläsningar och ett projektarbete/en fallstudie. 

  Litteratur

  Föreläsningsanteckningar och hänvisade kapitel i e-böcker som finns att tillgå via Chalmers bibliotek 

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Kursen examineras genom tentamen samt presentation, muntligt/poster och skriftlig rapport, av projektarbetet. Godkänt betyg krävs på båda delarna och slutbetyget viktas 67 % på tentamen och 33 % på projektdelen. 

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på kurstillfälle:
   • 2020-04-02: Block Block D tillagt av anders hellman
    [Kurstillfälle 1]
  • Ändring gjord på tentamen:
   • 2020-09-30: Plussning Inte längre plussning av GRULG
    Beslut GRULG, plussning ej tillåten