Kursplan för Experimentella metoder inom modern fysik

Kursplan fastställd 2020-08-10 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnExperimental methods in modern physics
 • KurskodTIF295
 • Omfattning3 Högskolepoäng
 • ÄgareMPPHS
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeTeknisk fysik
 • InstitutionFYSIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 85119
 • Max antal deltagare60
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0119 Projekt 3 hp
Betygsskala: TH
3 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för avancerad nivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Engelska 6
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Grundläggande kurser i fysik

  Syfte

  Syftet med kursen är att ge studenterna en inblick i olika typer av experimentell metodik som används inom modern fysikforskning, och att ge dem en möjlighet att arbeta med ett eget valt väl avgränsat experimentellt projekt. Projekten spänner över ett brett område av olika discipliner, från biofysik och materialfysik till nanooptik och ytfysik, och genomförs i forskargrupper som arbetar i state-of-the-art laboratorier på Institutionen för Fysik. Projekten genomförs i grupper om två eller tre studenter, och presenteras både skriftligt och som ett föredrag i ett seminarium. Kursen inleds med ett antal föreläsningar som ger en allmän introduktion till ämnet och beskriver fysiken bakom de olika projekten som studenterna kan välja mellan.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  Efter fullgjord kurs skall studenterna ha en allmän kunskap om experimentella metoder inom modern fysik.  Studenterna skall kunna skriva en vetenskaplig rapport baserad på eget experimentellt arbete, och ge en muntlig presentation som beskriver använd metodik och erhållna resultat.

  Innehåll

  Kursen inleds med ett antal föreläsningar om fysiken bakom de olika experimentella projekten som studenterna kan välja mellan.  Därefter genomförs projekten i grupper om två eller tre studenter.  Kursen avslutas med rapportskrivning följd av en muntlig presentation.

  Organisation

  Föreläsningar, ett experimentellt projekt, rapportskrivning, muntlig presentation.

  Litteratur

  Material i form av föreläsningsanteckningar och labinstruktioner, inklusive litteraturreferenser, kommer att finnas på kursens hemsida.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Studenterna genomför ett experimentellt projekt och lämnar in en skriftlig rapport om detta.  Rapporten presenteras muntligt i ett seminarium.