Kursplan för Finansiell styrning

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2022-02-10 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnFinancial management
 • KurskodTEK950
 • Omfattning6 Högskolepoäng
 • ÄgareTKIEK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 51135
 • Max antal deltagare130
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0121 Dugga 4,5 hp
Betygsskala: TH
4,5 hp
 • 12 Jan 2024 em J DIG
 • 03 Apr 2024 em J_DATA DIG
 • 27 Aug 2024 em J_DATA DIG
0221 Inlämningsuppgift 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Syfte

  Ämnet industriell ekonomi syftar bland annat till att skapa en brygga mellan teknik och ekonomi/management i industriella företag. Syftet med denna kurs är att presentera och ge förståelse för grundläggande begrepp och modeller för styrning av och hushållning med resurser i industriella företag.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  - använda den ekonomiska analysens grundläggande terminologi
  - tillämpa grundläggande modeller för budgetering, investerings- och produktkalkylering 
  - kunna använda excel för att lösa relevanta problem inom området

  Innehåll

  - Introduktion till ekonomisk analys
  - Likviditets-resultat- och balansbudgetering samt kunna bygga integrerade modeller mellan dessa
  - Investeringskalkylering och pengars tidsvärde inklusive skatt och inflation samt analys av lönsamhetsmått
  - Grundläggande produktkalkylering inklusive divisionskalkyl, påläggskalkyl, självkostnadskalkyl inklusive LP-modeller
  - Kapitalbehovsberäkning
  - Grundläggande kunskaper i excel

  Organisation

  - Föreläsningar och övningar, 
  - Obligatoriska övningar och inlämningsuppgifter där excel används

  Litteratur

  Kurslitteratur anges på kursens webbsida minst två veckor före kursstart.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  - En individuell skriftlig fyratimmars tentamen i excel
  - Inlämningsuppgifter i excel

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på tentamen:
   • 2023-11-15: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av Examinator
    [0121 Dugga 4,5 hp] Ändrat till digital examination
  • Ändring gjord på modul:
   • 2023-11-15: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av Examinator
    [0121 Dugga 4,5 hp] Ändrat till digital examination