Kursplan för Introduktion till industriell ekonomi

Kursplan fastställd 2023-02-08 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnIntroduction to industrial engineering and management
 • KurskodTEK926
 • Omfattning6 Högskolepoäng
 • ÄgareTKIEK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • TemaMTS 3 hp
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 51132
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0122 Tentamen 6 hp
Betygsskala: TH
6 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 27 Okt 2023 fm J DIG
 • 03 Jan 2024 fm J DIG
 • 29 Aug 2024 em J DIG

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper


Syfte

Kursen är en introduktion till industriell ekonomi-området, med syfte att ge studenterna en övergripande förståelse för ekonomisk teori med relevans för industriell ekonomi.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • använda grundläggande ekonomisk-teoretiska begrepp med relevans för industriell ekonomi
 • analysera utbud och efterfrågan, produktions- och kostnadsfunktioner samt prissättning, utifrån en grundläggande teoretisk analysmodell
 • visa insikt i den teoretiska analysmodellens möjligheter och begränsningar
 • analysera praktiska problem utifrån de teoretiska modellverktyg som tas upp i kursen

Innehåll

 • Grundläggande begrepp
 • Utbuds- och efterfrågeanalys
 • Produktions- och kostnadsanalys
 • Prissättningsanalys
 • Tillämpningar av ekonomisk teori
 • Beteendeekonomi

Organisation

Undervisningen på kursen utgörs av föreläsningar kring kursinnehållet samt konsultationer, handledning och ett obligatoriskt seminarium för projektarbetet.

Litteratur

Litteraturen meddelas i samband med kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen, skriftliga inlämningsuppgifter, och skriftligt projektarbete med muntlig presentation.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.