Kursplan för Corporate finance

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2023-02-08 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnCorporate finance
 • KurskodTEK755
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPMEI
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 26115
 • Min. antal deltagare10
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0122 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 25 Okt 2023 fm J_DATA DIG
 • 05 Jan 2024 fm J_DATA DIG
 • 30 Aug 2024 fm J DIG

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Avklarad kurs TEK950 Finansiell styrning, IDY024 Lönsamhetsanalys och styrning eller motsvarande kunskaper

Syfte

Corporate Finance är en tydlig teoribaserad kurs men med starka praktiska kopplingar. Teorierna handlar om skärningspunkterna mellan värdeskapande, riskhantering och mänskligt beteende.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

•  Förstå corporate finance utifrån en kassaflödestänkande
•  Förstå portföljteori utifrån CAPM och riskhantering
•  Kunna förklara teoretiska modeller såsom perfekta marknader, agent teorier samt optimal kapitalstruktur utifrån Modigliani & Miller teori
•  Kunna analysera avancerade finansiella instrument och deras användning
•  Kunna värdera kort- och långsiktiga finansieringsalternativ
•  Kunna tillämpa finansiell teori vid hantering av speciella situationer såsom företagsförvärv och sammanslagning, internationell finansiering och obestånd

Innehåll

Kursinnehållet består av
- Pengars tidsvärde
- Härledning av företags kapitalkostnad
- Värderingsmetoder
- CAPM och portföljteori
- Risk och avkastning
- Optimal kapitalstruktur utan och med hänsyn till skatt
- Utdelningspolitik
- Finansiella instrument, tex obligationer och optioner av olika slag
- Speciella tillämpningar såsom företagsförvärv, obestånd och internationell finansiering

Organisation

Föreläsningar med övningar Obligatoriska seminarier med opposition Obligatoriska gästföreläsningar

Litteratur

J Berk & DeMarzo P: Corporate Finance (global edition)

Examination inklusive obligatoriska moment

Individuell skriftlig tentamen 7,5 hp (U eller 3,4,5)

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2024-02-26: Plats Plats ändrat från Johanneberg, Data till Johanneberg av Examinator
   [2024-08-30 7,5 hp, 0122]
  • 2023-11-16: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av Examinator
   [0122 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination
  • 2023-11-16: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av Examinator
   [0122 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination
 • Ändring gjord på modul:
  • 2023-11-16: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av Examinator
   [0122 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination