Kursplan för Ledarskap och organisationsutveckling

Kursplan fastställd 2021-02-17 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnLeadership and organizational development
 • KurskodTEK741
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKMAS
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • TemaMTS 7,5 hp
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 55161
 • Max antal deltagare40
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0121 Konstruktionsövning + lab 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0221 Hemtentamen 6 hp
Betygsskala: TH
0 hp6 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

TEK441 eller TEK500 eller motsvarande.

Syfte

Syftet med kursen är att ge studenten såväl grundläggande som fördjupande kunskap inom ämnesområdet ledarskap och organisationsutveckling för att åstadkomma effektiva organisationer som är ekonomiskt och socialt hållbara. Studenterna kommer under kursen aktivt deltaga och reflektera kring hur hållbara arbetsplatser och arbetsprocesser kan utformas och ledas för att möta människors och organisationers olika utmaningar i dagens teknikintensiva samhälle. Viktiga delar i kursen är ledarskap, beslutsteori, förändringsarbete, motivation, gruppdynamik och arbetsmiljöarbete.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

• jämföra och exemplifiera olika organisationsteorier
• förklara och exemplifiera organisationskultur och maktförhållande
• redogöra för lednings- och styrningsprinciper
• jämföra ledarskapsmodeller
• redogöra för kommunikationsteorier och beslutsprocesser
• förklara gruppdynamik och teamutveckling
• förklara motivationsteorier och relatera till prestation
• redogöra för modeller kring organisationsutveckling och relatera till organisatoriskt lärande
• kritiskt reflektera över jämlikhetsaspekter på organisering av arbete
• förklara organisatorisk och social arbetsmiljö

Innehåll

Kursen innehåller:
• organisationsteori och -struktur
• organisationskultur och maktförhållanden
• ledarskap
• motivation och prestation
• beslutsprocesser och kommunikation
• team och effektiva grupper
• lärande och organisationsutveckling
• genus och mångfald i organisationer
• organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisation

Kursen är baserad på föreläsningar, seminarier och övningar. Seminarier och övningar är obligatoriska och används för att underlätta och fördjupa förståelsen av ämnesområdet.

Litteratur

Meddelas senast två veckor före kursstart

Examination inklusive obligatoriska moment

Individuell hemtentamen, samt deltagande i obligatoriska moment. För slutbetyg krävs att samtliga moment är godkända.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.