Kursplan för Finansiell analys och företagsvärdering

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2020-02-18 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnFinancial statement analysis and corporate valuation
 • KurskodTEK730
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKIEK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • TemaMiljö och hållbar utveckling 1,5 hp
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 51115
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0119 Dugga 4,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp4,5 hp0 hp0 hp0 hp
 • 19 Mar 2021 fm J DIG
 • 08 Jun 2021 fm J DIG
 • 25 Aug 2021 fm J DIG
0219 Projekt 3 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp3 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Ekonomisk analys 1 eller Lönsamhetsanalys och styrning

Syfte

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i extern redovisning, i extern finansiell och miljömässig analys och värdering baserat på externt tillgänglig information (externanalys).

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Grundläggande kunskaper i redovisning, balansräkning och resultaträkning, finansiering (kapitalbehov och finansieringsformer), räkenskapsanalys och företags-värdering
- Färdighet i att utföra extern finansiell analys
- Förståelse för hur företagets ekonomiska resultat, företagets ställning och företagets finansiering påverkas av dess verksamheter och deras förutsättningar
- Förståelse för hur företagets finansiella strategi inverkar på företagsvärdet
- Viss färdighet i att analysera och värdera ett företag utifrån aspekter rörande miljö, hållbar utveckling och socialt ansvar

Innehåll

- Introduktion i företagets bokslut och redovisning
- Årsredovisningen (balans- och resultaträkningen)
- Finansiering och kapitalanskaffning
- Finansiell analys
- Totalanalys av lönsamhet ("duPont-modellen")
- Beräkning av risk kontra finansiell struktur ("hävstångsformeln")
- Konkurrent- & branschanalys
- Företagsvärdering
- Analys av företagets påverkan på människa och miljö
- Risker och möjligheter vad gäller miljö och socialt ansvar
- Hållbarhetsredovisningen

Organisation

- Föreläsningar och självständiga övningar i ekonomisk analys
- Projektarbete i ekonomisk analys
- Föreläsningar och projektarbete med inriktning mot hållbar utveckling

Litteratur


- Kurslitteratur anges på kursens webbsida två veckor före kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

- En individuell skriftlig tentamen i ekonomisk analys
- En skriftlig rapport kring projektarbetet ekonomisk analys
- En skriftlig inlämningsuppgift kring hållbar utveckling

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2021-03-08: Tentamenslängd Tentamenslängd ändrat från 4 timmar till 2 timmar av Birgitta Engrell
   [2021-03-19 4,5 hp, 0119]
  • 2021-01-05: Tentamensdatum Tentamensdatum ändrat av Anders Isaksson
   [32070, 52444, 3], Ny tenta för läsår 2020/2021, ordinal 3 (ej nedlagd kurs)
  • 2021-01-05: Tentamensdatum Tentamensdatum ändrat av Anders Isaksson
   [32070, 52444, 1], Ny tenta för läsår 2020/2021, ordinal 1 (ej nedlagd kurs)
  • 2021-01-05: Tentamensdatum Tentamensdatum ändrat av Anders Isaksson
   [32070, 52444, 2], Ny tenta för läsår 2020/2021, ordinal 2 (ej nedlagd kurs)