Kursplan för Operationsanalys

Kursplan fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnOperations research
 • KurskodTEK695
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKIEK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi, Matematik
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 51114
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0119 Projekt 3 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp3 hp0 hp0 hp
0219 Tentamen 3 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp3 hp0 hp0 hp
 • 29 Maj 2021 em J
 • 09 Okt 2020 fm J
 • 20 Aug 2021 fm J
0319 Inlämningsuppgift 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp1,5 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Syfte

Kursens övergripande syfte är att ge grundläggande kunskaper om hur operationsanalytiska metoder och modeller kan tillämpas inom industrin och andra typer av verksamheter inklusive service och offentlig verksamhet.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- använda linjär programmering för att modellera vanligt förekommande typer av besluts- och optimeringsproblem inom industriell ekonomi
- använda datorstöd för att lösa och känslighetsanalysera linjära programmeringsmodeller
- tillämpa grundläggande operationsanalytiska metoder och modeller inom operations management

Innehåll

- Introduktion till operationsanalys
- Linjär programmering
- Kömodeller
- Statistisk processtyrning

Organisation

Undervisningen på kursen utgörs av föreläsningar kring kursinnehållet samt konsultationer, handledning och ett obligatoriskt seminarium för projektarbetet.

Litteratur

Kurslitteratur anges på kursens webbsida minst två veckor före kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

a) 3,0hp: Individuell skriftlig tentamen (U/3/4/5)
b) 3,0hp: Projektarbete. Examineras med skriftlig rapport och seminariebehandling (U/G)
c) 1,5hp: Individuell inlämningsuppgift. Examineras med skriftligt PM (U/G)