Kursplan för Miljöriskanalys

Kursplan fastställd 2021-02-17 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnEnvironmental risk assessment
 • KurskodTEK675
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPTSE
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeEnergi- och miljöteknologi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 28118
 • Max antal deltagare60
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0119 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp
 • 16 Mar 2022 em J
 • 08 Jun 2022 em J
 • 19 Aug 2022 fm J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kurser i matematik och/eller statistik motsvarande 15 poäng samt tillämpad miljövetenskap och/eller hållbar utveckling motsvarande 7,5 poäng.

Syfte

Syftet med kursen är att studenterna ska bli kunniga om miljörisker och kunna tillämpa miljöriskanalys.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

1.     Förklara begreppet risk enligt följande definitioner och perspektiv: 

a. risk som funktion av sannolikhet och konsekvens

b. riskkvoter

c. riskperception

d. den relationella teorin för risk 

e. existentiella risker

2.     Beskriva ett antal viktiga historiska och nutida risker. 

3.     Konstruera konceptuella modeller i riskanalys genom att använda följande terminologi: 

a. källa

b. stressor

c. exponeringsväg

d. receptor

4.     Förklara och tillämpa följande metoder för miljöriskanalys: 

a. riskrankning

b. probabilistisk riskanalys med fel- och händelseträd 

c. kemisk riskanalys, inklusive exponeringsbedömning, effektbedömning och riskkaraktärisering 

5.     Tillämpa följande metoder för osäkerhetsanalys: 

a. scenarioanalys

b. Monte Carlo-simuleringar

c. evidensviktning

Innehåll

Kursen erbjuder en bred introduktion till miljörisker och miljöriskanalys som inkluderar: · Historiska och nutida risker · Existentiella risker · Konceptuella modeller i riskanalys · Riskrankning · Probabilistisk riskanalys · Kemisk riskanalys · Osäkerhetsanalys · Samhällsvetenskapliga perspektiv på risk

Organisation

Kursen ges av Avdelningen för miljösystemanalys på Institutionen för teknikens ekonomi och organisation. Kursen innehåller en skriftlig tenta, lektioner, litteraturseminarier och ev obligatoriska övningar. Visst material, presentationer, viss litteratur och annan information finns på kursens hemsida. 

Litteratur

Kurslitteraturen består av ett urval av relevanta bokkapitel, rapporter och artiklar inom miljöriskanalysfältet. Samtliga finns tillgängliga via Canvas, Chalmers bibliotek och/eller är öppet tillgängliga på internet. 

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen examineras med en skriftlig tentamen (digitalt eller på papper i sal) som omfattar hela kurslitteraturen och lektionernas innehåll. Maximalt antal poäng på den skriftliga tentan är 50. Dessutom ges i vissa fall bonuspoäng för olika lärandeaktiviteter.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.