Kursplan för Strategisk ledning av teknisk innovation

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2022-05-02 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnStrategic management of technological innovation 
 • KurskodTEK650
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPHPC
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeDatateknik, Industriell ekonomi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 86111
 • Max antal deltagare120
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0120 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 27 Okt 2021 em J DIG
 • 05 Jan 2022 em L DIG
 • 17 Aug 2022 fm J DIG

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Syfte

Kursen syftar till att förbereda studenter för olika typer av ledningsuppgifter relaterade till teknik och innovation. Detta uppnås genom att göra studenterna bekanta med en uppsättning teorier och verktyg som används för strategisk ledning av teknisk innovation. Förutom teoretisk förståelse syftar kursen till att lära studenter hur man analyserar och hanterar komplexa innovationsrelaterade utmaningar som managers ofta står inför.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

(a) Applicera verktyg och teorier om strategisk ledning av teknisk innovation (b) Förmedla insikter från analysen av strategisk ledning av teknisk innovation (c) Delta i beslutsfattande kopplat till strategisk ledning av teknisk innovation

Innehåll

(a) Industriell dynamik, t.ex. källor till innovation, typer av innovation och innovationsmönster (b) Formulering av teknisk innovationsstrategi, t.ex. definiera organisationens strategiska inriktning, samarbetsstrategier och skyddande av innovation (immateriella rättigheter) (c) Implementering av strategi för teknisk innovation, t.ex. organisering av innovation och hantering av produktutvecklingsprocessen

Organisation

Kursen består av fallstudiearbete och klassdiskussioner med fokus på lärandemålen.

Litteratur

Kurslitteraturen kommer att meddelas vid kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen består av (a) en skriftlig tentamen och (b) fallstudiearbete som kräver närvaro. Betygsskala: U, 3, 4, 5.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2022-05-02: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av Emilio
   [0120 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination
  • 2022-05-02: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av Emilio
   [0120 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination
 • Ändring gjord på modul:
  • 2022-05-02: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av Emilio
   [0120 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination