Kursplan för Supply chain analytics

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnSupply chain analytics
 • KurskodTEK615
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPSCM
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 37120
 • Max antal deltagare40
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0118 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp
 • 02 Jun 2022 em J
 • Kontakta examinator
 • 15 Aug 2022 fm J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Använda vanliga analysverktyg såsom Tableau och/eller Qlikview för att analysera och visualisera data
 • Applicera preskriptiva modeller baserade på matematisk optimering för att lösa managementproblem i försörjningskedjor (lagerallokering, produktionsplanering, välja transportleverantör mm.)
 • Utveckla, och analysera resultatet av, prediktiva modeller (till exempel statistiska modeller, algoritmer för maskininlärning och simuleringar) för att adressera problem i försörjnigskedjor
 • Använda flera vanliga analysmodeller, både kvantitativa och kvalitativa, för att adressera problem och utmaningar inom försörjningskedjor
 • Förstå grunderna i maskininlärning och hur detta kan bli applicerat i försörjningskedjor

Innehåll

Kursen är uppdelad i fyra moduler:
 1. Den första modulen fokuserar på att lära ut diverse olika verktyg för att analysera och visualisera data
 2. Den andra modulen introducerar optimeringsmodeller och hur matematisk programmering kan användas för att formulera vanliga optimeringsproblem inom supply chain management
 3. Den tredje modulen inleder med att introducera statistikens roll i hanterandet av osäkerheter inom supply chain management, och fortsätter sedan att ta upp regressionsanalyser, simuleringar, och maskininlärningsalgoritmer för att förutse händelser i försörjningskedjor.
 4. Den fjärde modulen fokuserar på kvalitativa metoder för analys av problem i försörjningskedjor.

Organisation

Kursen baseras på följande moment:
 • Föreläsningar
 • Räkneövningar
 • Seminarier
 • Grupparbeten
 • Individuella arbeten

Litteratur

Litteraturen utgörs av aktuella forskningsartiklar och andra texter som distribueras vid kursens start.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen baseras på:
 • Individuella inlämningsuppgifter
 • Gruppinlämningar
 • Deltagande vid obligatoriska moment
  • Seminarier
  • Gästföreläsningar
  • Studiebesök

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.