Kursplan för Production flow management

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2022-05-02 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnProduction flow management
 • KurskodTEK605
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPSCM
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 37113
 • Max antal deltagare60
 • Min. antal deltagare10
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0118 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 14 Jan 2022 em J DIG
 • 13 Apr 2022 em J DIG
 • 16 Aug 2022 em J DIG

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kursen är obligatorisk för studenter på masterprogrammet Supply Chain Management. Andra studenter kan antagas om det finns utrymme tillgängligt. Tillträde kommer att beslutas från fall till fall. Som ett minimum, bör sökande ha läst kurser inom områdena (i) general/operations management (minst 7,5 hp) , och (ii) industrial engineering (minst 7,5 hp

Syfte

Syftet med kursen är att ge en djup förståelse för hur man designar och driver produktionsflöden och materialhantering i försörjningskedjans noder, och förmåga att bedöma effekterna av olika val och beslut. Kunskap om produktionsflöden och materialhantering är avgörande för att kunna förstå prestandamåtten på en nod, t.ex. en terminal, lager eller produktionsenhet inklusive relation till planering och styrning, organisation, layout etc.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

1. Beskriva och jämföra produktionsmodeller beaktande utformning av produktionsflöde, organisation och arbetsförhållanden.
2. Förklara hur produktionsflöden och arbete kan utformas och balanseras för att nå resurs- och flödeseffektivitet.
3. Förklara och designa materialflöden och materialhanteringssystem i leveranskedjor avseende effektivitet och ändamålsenlighet.
4. Beskriva och jämföra lagerlayouter, organisation och stödsystem.
5. Förklara plocktekniker och processer.
6. Beskriva principer för prestandamätning i produktion och materialflöden.

Innehåll

- Produktionsmodeller
- Layout och planering av faciliteter
- Utformning och organisering och arbetsförhållanden i produktionsflöden
- Materialflöden och materialhanteringssystem
- Förpackning i materialhanteringssystem
- Bedömning av produktionsflöden
- Prestationsmätning i produktionsflöden
- Lager och terminaldistributionsverksamhet

Organisation

Kursen innefattar föreläsningar, gästföreläsningar, gruppbaserade och individuella inlämningsuppgifter, seminarier, spel, mm.

Litteratur

Kurslitteraturen består av en blandning av läroböcker och artiklar som kommer att tillkännages på kursens webbsida före kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Litteraturseminarier med individuella inlämningar, gruppinlämningar och projektrapporter utgör grunden för examination, för att uppnå betyget 3.

Deltagande i vissa kursaktiviteter såsom case-seminarier, laborationer, litteratur-seminarier är obligatoriska.
För att uppnå ett högre betyg än 3, kan ett icke-obligatoriskt litteratur-test tas i slutet av kursen.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på modul:
  • 2022-05-02: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av Emilio
   [0118 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination
 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2022-05-02: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av Emilio
   [0118 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination
  • 2022-05-02: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av Emilio
   [0118 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination