Kursplan för Industriell ekonomi, produktion och organisation

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2021-02-17 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnIndustrial management, production and organization
 • KurskodTEK441
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKMAS
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 55139
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0119 Tentamen 6 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp6 hp0 hp0 hp
 • 30 Maj 2022 em J
 • 08 Okt 2021 em J
 • 23 Aug 2022 em J
0219 Inlämningsuppgift 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp1,5 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Tillverkningsteknik eller motsvarande.

Syfte

Kursens övergripande syfte är att ge grundläggande kunskaper om analys, utformning och ledning av industriella produktionssystem under villkoret att samtidigt uppfylla tekniska, ekonomiska och sociala krav.
Kursen syftar till att ge studenter begrepp och modeller inom industriell ekonomi och organisationsområdet, som är användbara och nödvändiga verktyg för en industriellt verksam tekniker. Dessa gör det möjligt att förstå, analysera, styra, fatta beslut och optimera industriell verksamhet för att göra ett företag långsiktigt framgångsrikt i termer som effektivitet, produktivitet, lönsamhet och överlevnad.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Studenterna skall efter genomgången kurs ha en fördjupad kunskap om hur samspelet mellan tekniska, ekonomiska, organisatoriska och mellanmänskliga variabler samspelar för högre effektivitet. Detta innebär att studenterna skall:
 • Använda och förklara den ekonomiska analysens grundläggande terminologi
 • Utföra ekonomiska kalkyler för produkter och tjänster samt planering av resultat
 • Genomföra och analysera investeringskalkyler utifrån givna fakta
 • Förklara när olika ekonomiska kalkylmodeller lämpar sig i olika situationer
 • Beskriva och analysera innehållet i företaget årsredovisning (resultat- och balansräkning)
 • Genomföra finansiell analys samt beskriva ett företags lönsamhet
 • Kunna förklara strategiska effekter av processval, layoutval och kapacitetsbeslut
 • Kunna diskutera olika produktionskoncept och redogöra för hur företag och offentlig verksamhet kan använda dess principer för ökad konkurrenskraft och högre effektivitet
 • Beskriva utvecklingen av industriell verksamhet från början av 1900-talet till idag
 • Identifiera och förklara olika organisationsteoretiska grundbegrepp och modeller
 • Ha ett systemsynsätt där ovanstående kunskaper kan användas för att analysera, värdera och förbättra organisationers verksamhet.

Innehåll

Kursen behandlar olika aspekter på samspelet mellan sociala, tekniska och ekonomiska faktorer i ett industriellt system. Kursen avser att ge grundläggande kunskaper om dels individens relation till arbetsuppgiften och sin sociala miljö, dels kunskaper om hur man kan analysera och utforma system för varor och tjänster samt hur detta har påverkan på och påverkas av organisationers ekonomiska villkor.

Organisation

Kursen består av föreläsningar, konsultationstillfällen, övningar/seminarier samt en gruppbaserad inlämningsuppgift.

Litteratur

Litteraturen anges på kurshemsidan senast två veckor innan kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

All undervisning, inklusive föreläsningsmaterial, eventuellt utdelat material samt kurslitteratur, utgör grund för examination. Examinationen sker genom skriftlig tentamen samt inlämnings-/seminarieuppgifter. För slutbetyg krävs godkänt på samtliga examinerande moment.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2021-09-21: Plussning Ändrat till plussning av GRULG
   Beslut GRULG, plussning tillåten