Kursplan för Operations planning and control

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2022-05-02 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnOperations planning and control
 • KurskodTEK421
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPSCM
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 37122
 • Min. antal deltagare10
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0116 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp
 • 15 Mar 2022 fm J DIG
 • 08 Jun 2022 fm J DIG
 • 23 Aug 2022 fm J DIG

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kursen är obligatorisk för studenter på mastersprogrammet Supply Chain Management. Andra elever kan godtas i månav plats. Som ett minimum bör sökande ha läst kurser inom följande områden:
(i) Företagsekonomi (minst 7,5 hp),
(ii) Verksamhetsstyrning (minst 7,5 hp), och
(iii) Flödesekonomi (supply chain management)(minst 15 hp)

Syfte

Det övergripande målet med kursen är att kritiskt analysera och utvärdera de vanligaste metoderna och processerna inom produktionslogistik och att kunna använda dessa i företagsspecifikasituationer så att effektivitet och prestationsförmåga premieras. Kursen ger således djupa kunskaper kring design och praktisk användning av metoder och processer för styrning av materialflöden och produktionsprocesser i tillverkande företag.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Beskriva de vitala delarna i den planeringsstruktur som ofta används inom företag och som utgör referensmodell i kursen (MRPII)
- Definiera grunddata för produktionslogistik, planeringsparametrar och planeringsvariabler
- Kunna beskriva och jämförade vanligaste metoderna inom prognostisering, kundorderprocesser, sälj och verksamhetsplanering, huvudplanering, materialplanering och verkstadsplanering
- Analysera och kategorisera företagsspecifika planeringsmiljöer
- Analysera och föreslå hur man på ett lämpligt sätt bör designa och använda metoder och processer inom produktionslogistik i specifika planeringsmiljöer

Innehåll

Kursen utgår från perspektivet ¿produktionsnätverk¿ där en eller flera produktionsanläggningar ingår. Det handlar med andra ord om planering och styrning av materialflöden och produktionsresurser i ett enskilt företag såväl som i ett produktionsnätverk bestående av flera produktionsanläggningar. Kursen innehåller föreläsningar och övningar och täcker följande områden:
- Förutsättningar för produktionslogistik
- Grunddata, planeringsparametrar och planeringsvariabler
- Planeringsmiljö
- Prognostisering
- Kundorderprocesser
- Sälj och verksamhetsplanering
- Huvudplanering
- Materialplanering
- Kapacitetsplanering
- Verkstadsplanering

Organisation

Produktionslogistik studeras konceptuell och kvantitativt. I linje med de pedagogiska målen för hela mastersprogrammet innehåller kursen en blandning av praktiska och teoretiska moment, föreläsningar, gästföreläsningar från industrin, fallstudier och seminarier. Specifikt för denna kurs, jämfört med andra kurser i mastersprogrammet, är att den sätter stor vikt vid att lösa kvantitativa problem.

Litteratur

Lärobok och tidskriftsartiklar. Den aktuellalistan på kurslitteratur kommer att läggas upp på kursens webbsida väl före kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen såväl som grupp baserade- och individuella inlämningsuppgifter och övningar.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på modul:
  • 2022-05-02: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av Emilio
   [0116 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination
  • 2022-03-07: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av vana
   [0116 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination
 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2022-05-02: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av Emilio
   [0116 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination
  • 2022-05-02: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av Emilio
   [0116 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination
  • 2022-03-07: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av vana
   [0116 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination