Kursplan för International business relationships

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2023-02-08 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnInternational business relationships
 • KurskodTEK360
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPSCM
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 37120
 • Max antal deltagare50
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0110 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp
 • 29 Maj 2024 em J DIG
 • 06 Okt 2023 fm J DIG
 • 28 Aug 2024 fm J DIG

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kurs IMA044 Industriell marknadsföring eller motsvarande

Syfte

Kursen syftar till att utveckla studenternas kunskaper med avseende på förståelse och analys av internationella affärsrelationer, inklusive ett företags möjligheter och utmaningar i internationaliseringsprocesser.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Beskriva och analysera centrala egenskaper av affärsrelationer med fokus på internationella aspekter - Analysera affärsrelationer i globala nätverk - Utforma och utvärdera globala marknads- och leverantörsstrategier - Ha en förståelse för de möjligheter och utmaningar företag ställs inför i internationella miljöe

Innehåll

Kursen fokuserar på internationella aspekter av relationer mellan företag, och hur dessa relationer skapar möjligheter men också utmaningar för företagen. Ett företags nätverkspostion är utgångspunkten för att beskriva och analysera internationaliseringsprocesser. I kursen addresseras därmed internationalisering och globalisering samt internationella inköp, anpassning av affärsmodeller till globala marknader och kulturella aspekter.

Organisation

Kursen baseras på en kombination av lektioner, projektarbete i grupp och seminarier. Stundetner förväntas deltaga aktivt och bidra till diskussion och analys av ämnet.

Litteratur

Meddelas senare

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen och grupparbete

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2024-01-24: Examinator Examinator ändrat från Lisa Govik (lisam) till Frida Lind (friwen) av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 1]