Kursplan för Industriell marknadsföring och inköp

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2022-05-10 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnBusiness marketing and purchasing
 • KurskodTEK262
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPPDE
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 33120
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0122 Inlämningsuppgift 2 hp
Betygsskala: UG
0 hp2 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0222 Tentamen 5,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp5,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 10 Jan 2023 fm J DIG
 • 04 Apr 2023 fm J DIG
 • 15 Aug 2023 fm J DIG

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande industriell ekonomi, företagsekonomi, industriell organisation eller motsvarande.

Syfte

Syftet med kursen är att ge möjligheter för studenterna att utveckla kunskap om affärsprocesser mellan företag. Dessa processer studeras både ur försäljnings- och inköpsperspektiv.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Beskriva centrala kännetecken hos industriella marknader
 • Identifiera inköpsstrategier och processer för köpande företag
 • Förklara vilken roll affärsrelationer och nätverk spelar på industriella marknader
 • Förstå teknologisk utveckling och hållbarhet som drivkrafter på industriella marknader
 • Formulera och utvärdera marknadsföringsstrategier och marknadsplaner

Innehåll

 • Affärsrelationer på industriella marknader kännetecknas ofta av långsiktighet till följd av de produktions-, distributions- och utvecklingsanpassningar nödvändiga för att effektivisera verksamhet hos köpare och säljare.
 • Hur man skapar och utvecklar affärsrelationer är därför ett viktigt tema i kursen.
 • Ur det säljande företagets perspektiv är frågan om uppbyggandet av erbjudande och distributionssystem en central strategisk fråga. Andra viktiga moment är relaterade till företagets marknadsplanering.
 • För det köpande företaget är nyckelfrågor att utveckla inköpsstrategier och leverantörsrelationer som bidrar till en effektiv resursförsörjning.
 • Teknologisk utveckling och hållbarhet påverkar i allt högre grad industriella marknader, t.ex. erbjudanden och köpande och säljande företag. Detta diskuteras i helklass och i seminariegrupper utifrån exempel, fallstudier och projektuppgifter.

Organisation

Kursen bygger på en kombination av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, och eget arbete.

Litteratur

Kursbok, artiklar och utdelat material. 

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen och gruppuppgifter.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på modul:
  • 2022-05-10: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av Emilio
   [0222 Tentamen 5,5 hp] Ändrat till digital examination
 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2022-03-31: Block Block C tillagt av lina haglund
   [Kurstillfälle 1]