Kursplan för Industriell marknadsföring och inköp

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2022-05-02 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnBusiness marketing and purchasing
 • KurskodTEK261
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPPDE
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 33115
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0113 Inlämningsuppgift 2 hp
Betygsskala: UG
0 hp2 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0213 Tentamen 5,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp5,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 11 Jan 2022 fm J DIG
 • 12 Apr 2022 fm J_DATA DIG
 • 16 Aug 2022 fm J_DATA DIG

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande industriell ekonomi, företagsekonomi, industriell organisation eller motsvarande.

Syfte

Syftet med kursen är att ge möjligheter för studenterna att utveckla kunskap om affärsprocesser mellan företag. Dessa processer studeras både ur försäljnings- och inköpsperspektiv.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Beskriva industriella marknaders centrala kännetecken
 • Förstå köpande företags grundläggande inköpsprocesser och strategier
 • Analysera olika marknadsföringssituationer och deras särdrag
 • Förstå affärsrelationers och industriella nätverks betydelse för köp- och säljprocesser
 • Formulera och utvärdera marknadsföringsstrategier

Innehåll

Affärsförbindelser på industriella marknader kännetecknas ofta av långsiktighet till följd av de produktions-, distributions- och utvecklingsanpassningar som många gånger är nödvändiga för att effektivisera verksamheten hos köpare och säljare. Hur man skapar och utvecklar affärsrelationer med andra företag är därför det övergripande temat för kursen. Ur det säljande företagets perspektiv är frågan om uppbyggandet av ett distributionssystem en central strategisk fråga. Andra viktiga moment är relaterade till företagets marknadsplaneringsprocess, från utformningen av en affärsidé till de konkreta marknadsföringsåtgärderna. För det köpande företaget är nyckelfrågan att utveckla inköpsstrategier och leverantörsrelationer som bidrar till en effektiv resursförsörjning. 

Organisation

Kursen bygger på en kombination av föreläsningar, grupparbeten, seminarier och eget arbete.

Litteratur

Meddelas senare.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen och gruppuppgifter.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på modul:
  • 2022-05-02: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av Emilio
   [0213 Tentamen 5,5 hp] Ändrat till digital examination
 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2022-05-02: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av Emilio
   [0213 Tentamen 5,5 hp] Ändrat till digital examination
  • 2022-05-02: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av Emilio
   [0213 Tentamen 5,5 hp] Ändrat till digital examination